Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
3.233.219.103
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Valstybės institucijos

Lietuvos bankas

Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas, kurio pagrindinis tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų valstybės įstaigų. Lietuvos bankas ir Mokslinė elektroninė biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu eBibliotekoje bus talpina informacija, susijusi su LB veikla. eBibliotekoje reguliariai bus pateikiami LB pranešimai, ataskaitos, metraščiai, biuleteniai, balansai, kitų Lietuvos bankų veiklos rodikliai. Ypač svarbu, kad visuomenė turės galimybę plačiai susipažinti su pasaulio ekonomikos raidos, valiutų rinkos, Lietuvos finansų bei ES bankininkystės apžvalgomis. eBibliotekoje pradedamas talpinti visi informaciniai LB leidiniai bei mokslinis žurnalas „Pingų studijos“. Žurnale publikuojami tarptautinės lygio finansų rinkos vedančiųjų specialistų straipsniai, jį remia ir leidžia Lietuvos bankas.
  Plačiau...

Sveikatos apsaugos ministerija

LR Sveikatos apsaugos ministerijos redakcija „Sveikata“, leidžianti žurnalus „Sveikata“ ir „Sveikatos mokslai“ pradėjo glaudų bendradarbiavimą su Moksline elektronine biblioteka eLIBRARY.LT. Bibliotekoje reguliariai bus talpinami leidžiamų žurnalų elektroninės versijos, įvairūs kiti leidiniai, mokslinės metodinės ir praktinės medžiagos. LR SA ministerijos leidiniai suteikia ne tik žinių skaitytojams, bet ir galimybę rasti tinkamos informacijos įvairiomis sveikatos būklės gerinimo ir priežiūros temomis. Redakcijos „Sveikata“ ir eBibliotekos ELIBRARY.LT bendradarbiavimas papildo teorinę bei praktinę elektroninių resursų bazę, skaitytojus praturtina žiniomis.
  Plačiau...

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagrindinė valdymo institucija, formuojanti šalies aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių naudojimo, geologijos ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų apsirūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų valstybės politiką ir koordinuojanti jos įgyvendinimą. Aplinkos ministerija, ruošianti ir leidžianti eilę Lietuvai ir ES Bendrijai svarbius leidinius, sutiko bendradarbiauti su Moksline elektronine biblioteka eLIBRARY.LT, talpinant joje visus savo leidinius. Tai ypač svarbus valstybės instutucijos žingsnis, pateikiant visuomenei prieinamus resursus atviram naudojimui, nes tai parodo savo atvirumą ir gausius darbo rezultatus aktualiomis ekologijos ir aplinkosaugos temomis.
  Plačiau...

Valstybės kontrolė

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, ruošianti eilę svarbių, valstybinės reikšmės ataskaitų ir leidinių, sutiko bendradarbiauti su Moksline elektronine biblioteka eLIBRARY.LT. eBibliotekoje reguliariai bus talpinamos valstybės kontrolės ataskaitos, informaciniai biuleteniai, projektai, ES projektų įsisavinimo ataskaitos bei kiti finansinio audito dokumetai. Valstybės kontrolės bendradarbiavimas su viešąją įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras yra puikus pavyzdys kitoms instutucijoms, siekiančioms atvirumo, viešinant savo veiklos rezultatus visuomenėje.
  Plačiau...

Policijos departamentas

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos - įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip pat organizuoti policijos įstaigų valdymą.
  Plačiau...

Muitinės departamentas

1990 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Atkuriamajam Seimui priėmus Muitinės laikinąjį įstatymą, buvo atkurta Lietuvos muitinė. Tai yra operatyvinę veiklą vykdanti, specialius įgaliojimus turinti valstybės institucija, kuriai tenka ypač didelė atsakomybė už ekonominę mūsų valstybės, o tuo pačiu ir visos Europos Sąjungos sienų apsaugą. Lietuvos muitinėje dirba 2,5 tūkst. tarnautojų.
  Plačiau...

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška institucija, atskaitinga Seimui. Į kontrolieriaus tarnybą gali kreiptis vyrai ir moterys, pajutę diskriminaciją dėl savo lyties darbo, švietimo, prekių ir paslaugų teikimo sferose ar patyrę seksualinį priekabiavimą.
Nuo 2005 m. sausio 1 d. tarnyba taip pat tiria skundus asmenų patyrusių diskriminaciją ar priekabiavimą dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų darbe, švietimo įstaigoje ar teikiant paslaugas.
  Plačiau...