Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
54.82.93.116
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16-184
 PaÅ¡to adresas:
Žemaitės g. 21, 3 įėjimas,
LT-03118, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo programa

2005 m. birželio 30–liepos 3 d., Vilnius.
XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
Liepos 1 d., penktadienis, Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, Vilnius)
9:00 II Plenarinis posėdis. Mokslo ir technologijų raidos tendencijos
9:00 Zenonas Rudzikas. Lietuvos mokslas ES ir globaliame kontekste
9:25 Eugenijus Butkus. Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų dermė ir mokslo pažanga Lietuvoje
9:50 Ramutis Bansevičius. Modernios technologijos Lietuvoje: pasiekimai ir problemos
10:15 Kavos pertrauka
10:30 Posėdžiai sekcijose (Lituanistika I, Lietuva ir lietuviai pasaulyje I, Švietimas ir mokslas I, Sveikata I, Aplinka I
12:30-13:30 Pietų pertrauka
13:30:-15:30 Posėdžiai sekcijose (Lituanistika II, Fundamentiniai I, Sveikata II, Lietuva ir lietuviai II, Švietimas ir mokslas II)
15:30:16:00 Kavos pertrauka. Stendiniai pranešimai
16:00-18:00 Posėdžiai sekcijose (Fundamentiniai II, Sveikata III, Aplinka II, Transportas I, Švietimas ir mokslas III)
19:00 Ekskursija į Europos centrą
Posėdžiai sekcijose liepos 1 d., penktadienį
10:30-12:30 Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros dabartis, raida ir paveldas (I posėdis)
Posėdžio vedėja – Jolanta Zabarskaitė
TAUTINĖ EGZISTENCIJA GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS
Tomas Kačerauskas
TAUTIŠKUMO RAIŠKA LIETUVOS KRAŠTOTYROS SĄJŪDYJE
Irena Seliukaitė, Libertas Klimka
MENO TAUTINIO SAVITUMO SAMPRATŲ KAITA XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ ESTETIKOJE
Pillė Veljataga
KALBOS TAUTIÅ KUMAS LEKSIKOGRAFIJOJE
Aloyzas Gudavičius
AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ DOKUMENTŲ LEKSIKOS YPATUMAI
Regina Kvašytė
LIETUVIŲ FORTEPIJONINĖ KULTŪRA JAV: PRAEITIS, DABARTIS, PERSPEKTYVOS
Ramunė Kryžauskienė
LIETUVIŲ MUZIKINIS PALIKIMAS JAV IR JO INTEGRAVIMAS Į LIETUVOS KULTŪRĄ
Danutė Petrauskaitė
MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJA – PRAEITIES IR DABARTIES VEIDRODIS
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
KALBINĖS ADAPTACIJOS AUKŠTOJOJE NEUNIVERSITETINĖJE MOKYKLOJE KLAUSIMU
Danguolė Švarlienė
LIETUVA – VIZIJA IR TIKROVĖ
Vytenis Rimkus
POTOTALITARINĖS LIETUVOS MUZIKINĖS KULTŪROS GALIMYBĖS ATVIRYBEI
Egidijus Mažintas
10:30-12:30 Lietuva ir lietuviai pasaulyje (I posėdis)
Posėdžio vedėja – Liūda Rugienienė
MES AMERIKOS LIETUVIAI Regina Narušienė, J.D.
GLOBALIZACIJA, KOGNITYVINIS STILIUS IR ASMENIŠKA TAPATYBĖ Vytautas J. Bieliauskas
PABĖGĖLIŲ GYVENIMAS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE Solveiga Jaskunas
UŽSIENIO LIETUVIŲ PERIODINĖ SPAUDA XXI AMŽIUJE: TRADICIJOS IR RAIDOS KRYPTYS Silvija Marija Vėlavičienė
LIETUVOS STUDIJOS TOLIAUSIAI NUO LIETUVOS Madeleine Shuey
JAV IR KANADOS LITUANISTIKOS MOKYKLOS:TIKSLAI IR KOKYBĖS KONTROLĖ Darius Udrys
Kanados lietuvių bendruomenės (KLB) ateitis silpstant savanoriškom darbo jėgom ir santūrus Lietuvos vyriausybės dėmesys lietuvių organizacijoms kanadoje Algirdas K. Vaičiūnas
NAUJŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ VAKARŲ VALSTYBĖSE KŪRIMAS 1991-2005 metais Daina Bogdanienė
XX A. ŠEŠTOJO DEŠIMTMEČIO LIETUVOS LAISVINIMO KELY – PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ Juozas Banionis
TAUTINIS TAPATUMAS IR LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS UŽSIENYJE. „LIETUVIŲ CHARTA“ IR TREČIOJO TŪKSTANTMEČIO IŠŠŪKIAI Bronius Makauskas
NACIONALINĖ VALSTYBĖ: PRIGIMTIS IR PASKIRTIS Romualdas Ozolas
PASAULIO LIETUVIŲ VIZIJA Liūda Rugienienė
10:30-12:30 Lietuva, jos švietimas ir mokslas ES erdvėje (I posėdis)
Posėdžio vedėjas – Saulius Vengris
NAUJASIS VIEŠASIS LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO VALDYMAS EUROPOS KONTEKSTE Liudvika Leišytė ir Danguolė Kiznienė
INTELEKTINIO POTENCIALO VAIDMUO ES NARIŲ VARŽYBŲ ARENOJE. KAS DARYTINA NEDELSIANT Juozas Algimantas Krikštopaitis
LIETUVOS VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO VEIKLA GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS: PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS Sigitas Renčys
ES LISABONOS STRATEGIJOS LIETUVOJE SPECIFIKA – MOKSLINIO POTENCIALO LIKUČIŲ SUNAIKINIMAS? Bronislovas Kaulakys
LIETUVOS MOKSLININKAI MONOGRAFIJOSE Birutė Railienė
KAS YRA „MOKSLAS“ GEOMOKSLUOSE ? Valentinas Baltrūnas
MOKSLO PARADIGMOS, PASAULĖŽIŪRA IR LIETUVOS MOKSLINĖS RAIDOS PERSPEKTYVOS Julius Šalkauskas
Stendinis LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGOS VAIDMUO ŠVIETIMO IR MOKSLO SISTEMOJE Tomas Žalandauskas, Brigita Serafinavičiūtė
10:30-12:30 Moksliniai tyrimai ir technologijos žmogaus sveikatai (I posėdis)
Posėdžio vedėjas – Konstantinas Povilas Valuckas
ONKOLOGIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PRIORITETAI LIETUVOJE Konstantinas Povilas Valuckas
IMUNOMODULIACINIS KRAUJO PERPYLIMO POVEIKIS STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIU SERGANTIEMS LIGONIAMS Violeta Norkienė, Vida Milašienė, Birutė Kazbarienė
ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO, JO TIPŲ IR GENETINIO NESTABILUMO TYRIMAI GIMDOS KAKLELIO VĖŽIU SERGANČIOMS MOTERIMS Ž.Gudlevičienė, S.Uleckienė, K.Sužiedėlis, J.Ivanucha, J.Didžiapetrienė
ANTIOKSIDACINĖ SISTEMA IR GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS Janina Didžiapetrienė, Gražina Prasmickienė
EVOLIUCINIS PIKTYBINIS LĄSTELIŲ REZISTENTIŠKUMAS LĖTINIAM ŽALOJIMUI. VĖŽIO KILMĖS NAUJOS TEORIJOS APŽVALGA Elena Moncevičiūtė-Eringienė
IMUNINĖ SISTEMA IR GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS B. Kazbarienė, A. Krikštaponienė, E. Moncevičiūtė-Eringienė
TIESIOSIOS ŽARNOS VĖŽIO SUDERINTA SPINDULINĖ GAMA-NEUTRONŲ TERAPIJA A. Burneckis, K. P. Valuckas, V. Atkočius
Stendinis VĖŽYS IR GYVENIMO GEROVĖ – VĖŽIO KONTROLĖ LIETUVOJE IR EUROPOJE Juozas Kurtinaitis
Stendinis ATRANKINĖS MOTERŲ PATIKROS DĖL GIMDOS KAKLELIO PATOLOGIJOS PROGRAMA LIETUVOJE A. Armonavičienė, J. Kurtinaitis, S. Uleckienė, J. Rimienė, A. Laurinavičius, D.Vaitkienė, R. Balevičienė, D. Kanopienė
Stendinis REALIOS VĖŽIO RIZIKOS NUSTATYMO GALIMYBĖS Laima Griciūtė
10:30-12:30 Lietuvos gamta ir žmogaus aplinka (I posėdis)
Posėdžio vedėjas – Pranas Baltrėnas
APLINKOS KOKYBĖS VERTINGUMAS RINKOS SĄLYGOMIS Valdas Pruskus
TRANSPORTO SISTEMOS APLINKOSAUGINIS ĮVERTINIMAS Pranas Baltrėnas
LIETUVOS REPREZANTACINIO KRAŠTOVAIZDŽIO KARKASO TERITORINĖS STRUKTŪROS MODELIS Petras Grecevičius
EUROPOS GEOGRAFINIS CENTRAS LIETUVOJE Jonas Anuškevičius
LIETUVOS ORO KOKYBĖS VALDYMAS ĮGYVENDINANT TARPTAUTINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS Vytautas Krušinskas
INTEGRUOTA VISUOMENĖS REKREACIJOS IR TURIZMO VERSLO ETIKOS ATSAKOMYBĖ SIEKIANT RACIONALIAI PANAUDOTI NATŪRALIUS GAMTOS IŠTEKLIUS, NATŪRALŲ KRAŠTOVAIZDĮ, NATŪRALIĄ GAMTOS APLINKĄ, KURIOJE MES GYVENAME Elena Vitkienė
BIOTECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO PERSPEKTYVOS IR VALSTYBINIS VALDYMAS LIETUVOJE Danius Lygis
DARNUS VYSTYMASIS – TŪKSTANTMEČIO VISUOMENĖS RANKOSE Agnė Dobranskytė
TRANSPORTO TRIUKŠMAS LIETUVOS MIESTUOSE IR APSAUGOS PRIEMONĖS Danielius Gužas, Robertas Klimas ir Vaclovas Tričys
13:30:-15:30 Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros dabartis, raida ir paveldas (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Giedrius Viliūnas
KATALIKŲ BAŽNYČIOS INDĖLIS PUOSELEJANT LIETUVYBĘ Zigmas Zinkevičius
KRYŽDIRBYSTĖS ATGIMIMAS LIETUVOJE Aneta Grabauskaitė
LKMA SEKCIJŲ VEIKLA: PLĖTRA IR NUNYKIMAS (1933–1990) Aldona Vasiliauskienė
LIETUVIŲ KATALIKŲ MALDINGOS PRAKTIKOS: TRADICIJA IR DABARTIS Alfonsas Motuzas
SENOJO VILNIAUS VANDENTIEKIO PAVELDAS IR JO ISTORINĖ REIKŠMĖ Vytautas Juodkazis
VERTINGOS ARCHITEKTŪROS SENOVINIŲ LIETUVOS PASTATŲ PAMATAI IR JŲ STIPRINIMAS Vincentas Stragys, Rimantas Mackevičius
PAVELDAS IR URBANISTINĖ PLĖTRA LIETUVOS MIESTUOSE Jurgis Bučas
ŠIAURĖS PANEVĖŽIŠKIŲ (RYTŲ AUKŠTAITIJA) TARMĖS TYRINĖJIMAI Genovaitė Kačiuškienė
13:30:-15:30 Lietuva ir lietuviai pasaulyje (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Antanas Petrauskas
LIETUVOS VALSTYBĖS IŠEIVIJOS REIKALŲ STRATEGIJA Antanas Petrauskas
ALPIŲ LIETUVIAI Janina Irena Survilaitė-Vaitkevičius
KNYGOS RAÅ YMAS IR IÅ LEIDIMAS JAV Paul Jaskunas
VIENOS JAV LIETUVIŲ PAUGLIŲ GRUPĖS AKULTŪRIZACIJOS LYGIS Vytautas J. Černius
UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKSLO FORUMAS Ramūnas Valiokas
PROTŲ NUTEKĖJIMAS IŠ LIETUVOS – REALI GRĖSMĖ AR IŠPŪSTAS BURBULAS? Audra I.Mockaitis
PROTŲ NUTEKĖJIMAS – NETURTINGŲJŲ NUSKURDINIMO PRIELAIDA Algirdas Vaclovas Valiulis
LIETUVOS STUDENTŲ EMIGRACINĖS NUOSTATOS IR JAS VEIKIANTYS FAKTORIAI Gediminas Merkys, Dalia Antinienė
LIETUVIŲ TAUTOS IR JOS VALSTYBĖS SĄMONINGUMO ATMAINOS: ATSKIRTIES ANATOMIJA Romualdas Grigas
LIETUVIU PABĖGĖLIAI VOKIETIJOJE SOVIETINIO SAUGUMO AKIMIS 1945–1950 M. Darius Juodis
JUOZO VINCENTO DANIO-DANILIAUSKO INDĖLIS Į HIDROTECHNINĘ STATYBĄIR MOKSLĄ Algimantas Nakas
13:30:-15:30 Lietuva, jos švietimas ir mokslas ES erdvėje (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Algirdas Gaižutis
AGRONOMINIŲ TYRIMŲ RAIDA LIETUVOJE Zenonas Dabkevičius
APIE MOKSLO ISTORIJOS DARBUS IR AKTUALIJAS LIETUVOJE (REMIANTIS FIZIKOS PAVYZDŽIAIS) Jonas Algirdas Martišius
BOTANIKOS MOKSLO IŠTAKOS LIETUVOJE Aurika Ričkienė, Alfonsas Merkys
PROF. MINDAUGAS STUKČINSKAS IR PROF. PETRO ŠALČIAUS ARCHYVAS Dalia Radaitienė, Banga Grigaliūnaitė
TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS MOKSLŲ, JŲ STUDIJŲ POKYČIAI Brunonas Dekeris, Romanas Krivickas, Juozas Sveikata
KINTANTI SOCIALINĖ TVARKA IR SOCIOLOGIJOS GALIA Anelė Vosyliūtė
MOKSLINĖ ELEKTRONINĖ BIBLIOTEKA KAIP LIETUVOS MOKSLO IR ŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVMO PRIEMONĖ Algirdas Aušra
AIŠKINAMASIS KOMPIUTERINĖS LEKSIKOS ŽODYNAS Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova
ISTORINIAI ŽEMĖS DREBĖJIMŲ DUOMENYS Gailė Žalūdienė
Stendinis ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA BIOFIZIKOS STUDIJOMS VILNIAUS UNIVERSITETE Osvaldas Rukšėnas
13:30:-15:30 Fundamentiniai tyrimai – nuo idėjų iki technologijų (I posėdis )
Posėdžio vedėjas – Vytautas Narutis
TARPINIŲ KARBOANIJONŲ STRATEGIJA AROMATINIŲ JUNGINIŲ SINTEZĖJE Viktoras Algirdas Sniečkus
KAIP RIKIUOJAMOS MOLEKULĖS Ramūnas Valiokas
SUPRAMOLEKULINIŲ STRUKTŪRŲ KONSTRAVIMAS IR TYRIMAS E. Butkus, S. Stončius
ŠVIESOS KULKOS: NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ LINK Audrius Dubietis
NETVARKIŲ STRUKTŪRŲ DIELEKTRINIAI TYRIMAI J.Banys, J.Grigas, R.Grigalaitis, M.Kinka, A.Brilingas, J.Macutkevic
LĖTA ŠVIESA LABAI ŠALTŲ ATOMŲ DUJOSE Gediminas Juzeliūnas
NAUJŲ POTENCIALIŲ TIENO[2,3-D]PIRIMIDINOANTIFOLIATŲ SINTEZĖ Sigitas Tumkevičius, Mindaugas Dailidė, Vaidotas Navickas
POLI(VINILO ALKOHOLIO) BEI JO KATIJONINIŲ DARINIŲ SORBCIJA ANT SILIKAGELIO J. Liesienė, J. Matulionienė, J. Aniulytė, I. Vitkauskienė
ODOS CERAMIDŲ IŠSKYRIMAS IŠ BIOLOGINIŲ JUNGINIŲ IR JŲ ANALIZĖ M. Budvytienė, J. Liesiene, R. Žiemytė, I. Survilaitė
Stendinis STACIONARIOS FAZĖS BIOSPECIFINEI GLIKOPROTEINŲ CHROMATOGRAFIJAI J. Aniulytė, J. Liesienė, B. Niemeyer
13:30:-15:30 Moksliniai tyrimai ir technologijos žmogaus sveikatai (II posėdis)
Posėdžio vedėja Veronika Vasiliauskienė
PATOGENINIŲ ESCHERICHIA COLI NUSTATYMO PAŠARUOSE PAGREITINIMO TYRIMAI Ioanis Katakis, Teresa L. Hechavarria Gola, Magda Constanti, Sigutė Kuusienė ,Rasa Monkaitytė
JUODŲJŲ SERBENTŲ ANTOCIANINŲ SUDĖTIS IR STABILUMAS Ina Jasutienė
ANKŠTINIŲ IR NEANKŠTINIŲ AUGALŲ BIOLOGINIO AZOTO FIKSACIJA Edmundas Lapinskas
TINKAMIAUSIOS AUGALŲ RŪŠYS IR VEISLĖS EKOLOGINIAMS ŪKIAMS LENGVOSE DIRVOSE Algirdas Nedzinskas
DIRVOŽEMIO EROZIJOS STABILIZAVIMO SĄSAJOS SU KIOTO PROTOKOLO IR LISABONOS STRATEGIJOS IDĖJOMIS Benediktas Jankauskas, Genovaitė Jankauskienė
Stendinis GENŲ INŽINERIJA NESUDERINAMA SU EKOLOGINĖS ŽEMDIRBYSTĖS PRINCIPAIS Antanas Svirskis
Stendinis VIRUSU APTIKIMAS CAPSICUM ANNUUM L. AUGALUOSE LIETUVOJE Irena Zitikaitė
Stendinis NEMUNO UŽLIEJAMŲ PIEVŲ BIOĮVAIROVĖ IR PRAKTINIS ĮVERTINIMAS Ligita Baležentienė
Stendinis ANTROPOGENINIAI VEIKSNIAI, STABDANTYS NEPASOTINTŲJŲ BALKŠVAŽEMIŲ DEGRADACIJĄ VAKARŲ LIETUVOJE Regina Repšienė
Stendinis STIEBALŪŽĖS IR VISŲ PAŠAKNIO PUVINIŲ PLITIMAS ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ PASĖLYJE VAKARŲ LIETUVOS DIRVOŽEMIUOSE Elena Vanda Mineikienė
Stendinis BULVIŲ PASĖLIŲ PRIEŽIŪROS OPTIMIZAVIMAS MAŽINANT PIKTŽOLĖTUMĄ Irena Petrovienė
Stendinis GANYKLINIŲ ŽOLYNŲ GERINIMO BŪDAI VAKARŲ LIETUVOJE Elvyra Butkuvienė
Stendinis RAPSŲ PASIRUOŠIMO ŽIEMOJIMUI YPATUMAI Virgilija Gavelienė
Stendinis KALKINIMO IR TRĘŠIMO SISTEMŲ POVEIKIS DIRVOŽEMIO SAVYBĖMS IR AGROCENOZĖS PRODUKTYVUMUI Steponas Čiuberkis, Donatas Končius, Dalia Ambrazaitienė
Stendinis VARPINIUOSE AUGALUOSE PAPLITUSIŲ FITOPLAZMŲ MOLEKULINIS IDENTIFIKAVIMAS LIETUVOJE Laima Urbanavičienė, Rasa Jomantienė, Deividas Valiūnas, Robert E. Davis
Stendinis AUGALŲ AUGIMO REGULIAVIMO YPATUMAI NAUDOJANT MORFOLINO DARINIUS Laima Miliuvienė
Stendinis PAUKŠČIŲ GEROVĖS VERTINIMAS LIETUVOJE Gediminas Vaičionis, Ina Skurdenienė, Vytautas Ribikauskas, Audronė Benediktavičiūtė-Kiškienė
Stendinis DIRVOŽEMIO CHEMINĖS IR FIZIKINĖS BŪKLĖS OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS AGROEKOSISTEMOJE Danutė Ožeraitienė
Stendinis VASARINIŲ RAPSŲ AUGIMO IR VYSTYMOSI KONTROLĖ Danguolė Kazlauskienė
16:00-18:00 Lietuva, jos švietimas ir mokslas ES erdvėje (III posėdis)
Posėdžio vedėjas – Saulius Vengris
KRIKŠČIONIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ IR MOKSLO INSTITUCIJŲ VAIDMUO ORGANIZUOJANT NEGALIĄ TURINČIŲ VAIKŲ IR KITŲ ASMENŲ SPECIALŲJĮ MOKYMĄ IR GLOBĄ LIETUVOJE Vytautas Karvelis
TAUTIŠKUMO KONTŪRAI PAAUGLIŲ IR JAUNUOLIŲ DVASINIO GYVENIMO ERDVĖJE V. Aramavičiūtė, E.Martišauskienė
ŽMOGAUS IR ETNINĖS APLINKOS SANTYKIS LIETUVIŲ LIAUDIES PEDAGOGIKOJE KAIP TAUTINIO JAUNIMO UGDYMO ŠALTINIS Romanas Vasiliauskas
SITUACINIO PROJEKTINIO MOKYMO SISTEMOS PLĖTRA KAIMO SENIŪNIJOSE Norbertas Penkaitis, Sigitas Marčiukaitis, Veronika Pilipavičienė
KRIKŠČIONIŠKO PATRIOTIZMO MOTYVAI A. DIRSYTĖS MORALINĖS REABILITACIJOS SISTEMOJE Mindaugas Bloznelis
VALSTYBĖS SAMPRATOS ĮTVIRTINIMAS MOKYKLOJE Marija Barkauskaitė
ASMENYBIŲ POPULIARUMO PARADOKSAI Laima Petrauskienė, Alina Irena Šveistytė
MEDICINOS MOKSLAI VILNIAUS UNIVERSITETE IR BENDROJE EUROPOS MOKSLŲ ERDVĖJE J.Tutkuvienė, Z.Kučinskienė
RESPUBLIKINIAI IT KONKURSAI LIETUVOS MOKSLEIVIAMS Jūratė Aušraitė, Vita Šlapkauskienė
MOKYMAS(IS) JAUNŲJŲ PROGRAMUOTOJŲ IR ŠEŠTADIENINĖJE INFORMATIKOS OLIMPIADININKŲ MOKYKLOSE Irma Stasiukaitytė
Stendinis BALTIJOS ŠALIŲ MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS: BENDRAS DARBAS UGDANT JAUNUOSIUS TALENTUS Jūratė Skūpienė
Stendinis MATEMATIKOS STUDIJŲ PROCESO ORGANIZAVIMO KOLEGIJOSE PROBLEMOS Jovita Saldauskienė, Vytautas Virkutis
Stendinis PRIEŠTARINGŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ „MOKYKLOS“ Danė Šlapkauskaitė, Inesė Ratnikaitė
16:00-18:00 Fundamentiniai tyrimai – nuo idėjų iki technologijų (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Eugenijus Butkus
BIOCHEMIJOS INSTITUTAS – ŠIUOLAIKINIŲ BIOCHEMIJOS TYRIMŲ KONTEKSTE LIETUVOJE IR PASAULYJE Valdas Laurinavičius
NEDD8 MODIFIKUOTŲ BALTYMŲ IDENTIFIKAVIMAS NAUDOJANT PROTEOMIKOS METODUS Rasa Santockytė
NEKULTIVUOTI MIKROORGANIZMAI: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS Ramunas Stepanauskas
AUGALŲ NAUDOJIMO GALIMYBĖS KOSMINĖSE SISTEMOSE Alfonsas Merkys
BIOFOTONINĖ TECHNOLOGIJA KENKSMINGŲ IR PATOGENINIŲ MIKROMICETŲ INAKTYVACIJAI Živilė Lukšienė, Romualdas Pūras, Dalia Pečiulytė, Albinas Lugauskas
MIKROMICETŲ PAPLITIMAS, JŲ VEIKLOS APRIBOJIMO IR PANAUDOJIMO GALIMYBĖS Albinas Lugauskas
ŽUVIES DANIO RERIO INSERCINĖ MUTAGENEZĖ Darius Balčiūnas
GENŲ PRADŽIOS PARALELINĖ PAIEŠKA Rimantas Kodžius
REGIMOSIOS INFORMACIJOS APDOROJIMAS POŽIEVYJE Rukšėnas Osvaldas
LABORATORINĖS PELĖS KAIP GENETINIS MODELIS LYTIES VYSTYMUISI TIRTI Jorūnė Balčiūnienė
Stendinis REUMATOIDINIO ARTRITO PATOGENEZĖ: TRANSKRIPCIJOS FAKTORIUS P53 IR KRITINIS ANTRINIO IMUNITETO VAIDM Eglė Šimelytė
Stendinis MOTERIŠKŲ LYTINIŲ STEROIDINIŲ HORMONŲ ĮTAKA KOGNITYVINĖMS IR AUTONOMINĖMS FUNKCIJOMS Ramunė Grikšienė, Osvaldas Rukšėnas
16:00-18:00 Moksliniai tyrimai ir technologijos žmogaus sveikatai (III posėdis, liepos 1 d.)
Posėdžio vedėjas – Albertas Skurvydas
VYRŲ IR MOTERŲ SAVO SVEIKATOS VERTINIMAS LIETUVOJE 1972 –2003 M. LAIKOTARPIU Antanas Goštautas
GEOCHEMINIAI APLINKOS RODIKLIAI IR SVEIKATA Rima Naginienė, Ričardas Taraškevičius, Rimantė Zinkutė
VAISTINIŲ AUGALŲ SVARBA ŽMOGAUS SVEIKATAI Ona Ragažinskienė, Vitalija Povilaitytė, Audrius Maruška, Olga Kornyšova
EMFIZEMA – AUTOIMUNINĖ PLAUČIŲ KRAUJAGYSLIŲ LIGA? Laimute Taraseviciene-Stewart, Scerbavicius R, Choe KH, Burns N, Kraskauskas D, Nicolls, MR, #Tuder
SERPINŲ MOLEKULINĖS KONFORMACIJOS: SVARBA KLINIKOJE Rūta Aldonytė
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ GYVENSENOS VERTINIMAS 1994–2002 M.- Apolinaras Zaborskis
Stendinis KADMIO POVEIKIO PELĖMS ĮVERTINIMAS Alina Smalinskienė, Vaiva Lesauskaitė, Stanislovas Ryselis, Oleg Abdrakhmanov, Rima Kregždytė, Ilona Sadauskaitė, Leonid Ivanov
NAUJI SULFACETAMIDO DARINIAI – POTENCIALŪS PRIEŠGRYBELINIAI IR PRIEŠMIKROBINIAI PREPARATAI Vilma Petrikaitė, Eduardas Tarasevičius
Stendinis ALIUMINIO JONŲ POVEIKIS PELĖS KEPENŲ BALTYMŲ SINTEZEI D. Vieželienė, H. Rodovičius, I.Sadauskienė, L. Ivnov
Stendinis CINKO POVEIKIS BALTYMŲ SINTEZEI PELIŲ KEPENYSE H. Rodovičius, D. Vieželienė, I.Sadauskienė, L. Ivnov
Stendinis REGOS FUNKCIJŲ TYRIMAS SERGANT GREIVSO OFTALMOPATIJA J. Jankauskienė, D. Jankauskaitė
Stendinis LIETUVOS TERITORINIO VIENETO GYVENTOJŲ PAGRINDINĖS MIRTIES PRIEŽASTYS Elena Stalioraitytė, Dalia Pangonytė, Remigijus Neimantas
Stendinis LIGŲ TRUKMĖ BEI POBŪDIS IR PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMAS Danutė Kazlauskaitė, Reda Žiuraitienė, Zita Stanionienė, Jolita Palubinskienė, E. Stankevičienė
Stendinis KAUNO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PACIENTŲ LIGOS Dalia Pangonytė, Elena Stalioraitytė, Reda Žiuraitienė, Jolita Palubinskienė, Danutė Kazlauskaitė
Stendinis AKIŲ POKYČIAI SERGANT TIROTOKSIKOZE D. Jankauskaitė, J. Jankauskienė
Stendinis AUGALŲ EKSTRAKTŲ TIRPALŲ ANTIMIKROBINĖS SAVYBĖS MODELINĖSE SISTEMOSE A.Šarkinas, V.Čypienė, A.Šipailienė, P.R.Venskutonis
16:00-18:00 Lietuvos gamta ir žmogaus aplinka (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Danius Lygis
AGROAPLINKOSAUGOS MOKYMO, KONSULTAVIMO IR INFORMAVIMO SISTEMOS KŪRIMAS LIETUVOJE Vanda Žekonienė, Daiva Baltramaitytė
DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ PRODUKTYVUMO TYRIMAI PIETRYČIŲ LIETUVOJE Raimundas Bačėnas, Rožė Vaičiulytė
NENAUDOJAMOS ŽEMĖS LIETUVOJE Nijolė Daugėlienė, Vanda Žekonienė
AUKSUČIŲ FONDO (JAV), AUKSUČIŲ ŪKIO IR MIŠKŲ CENTRO (LIETUVA) VEIKLA BEI TIKSLAI Heather E. White
REIKŠMINGO PIEVŲ KOMPONENTO KŪRIMO RYTŲ LIETUVOS KALVYNO KRAŠTOVAIZDYJE POLIFUNKCINIAI UŽDAVINIAI Danguolė Pancekauskienė, Kazys Eringis
KAI KURIŲ ORGANINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO GALIMYBĖS ŽEMĖS ŪKYJE D. M. Brazauskienė, V. Paulauskas, N. Sabienė
LIETUVOS DIRVOŽEMIO IR AUGALŲ NEMATAI Andrius Stanelis
NEMUNO, JŪROS, MINIJOS ŽEMUPIŲ PIEVŲ GAMTINĖS SĄLYGOS IR NAUDOJIMAS Vytautas Gipiškis
16:00-18:00 Saugus ir efektyvus transportas, jo vystymas šalies ir tarptautiniu mastu (I posėdis )
Posėdžio vedėjai – Stasys Bačkaitis, Jonas Sapragonas
LITHUANIAN TRANSPORT IN THE EUROPEAN MARKET: STRATEGY AND PROSPECTS Algiras Å akalys
LIETUVOS TRANSPORTAS PO 25 METŲ Adolfas Baublys
LIETUVOS ORO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR STRATEGINĖS VYSTYMOSI KRYPTYS Jonas Stankūnas, Karolina Vaitonytė
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS TRANSPORTO SISTEMOSE Aldona Jarašūnienė
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKABŲ CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAI Marijonas Bogdevičius, Raimundas Junevičius
NAUJŲ NAVIGACINIŲ SISTEMŲ UOSTUOSE DIEGIMAS IR TYRIMAI Vytautas Paulauskas
LIETUVOS TRANSPORTAS, APLINKA IR SVEIKATA Vytautas Gūžys
KELIAMS TIESTI NAUDOJAMO ASFALTBETONIO MIŠINIO GAMYBOS KOKYBĖS GERINIMAS Henrikas Sivilevičius