Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
54.227.31.145
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16-184
 PaÅ¡to adresas:
Žemaitės g. 21, 3 įėjimas,
LT-03118, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo programa

2005 m. birželio 30–liepos 3 d., Vilnius.
XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
Liepos 2 d., šeštadienis, Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, Vilnius)
9:00-12:00 III Plenarinis posėdis. Lietuva – darnus vystymasis
9:00 Jurgis Vilemas. Branduolinės energetikos perspektyvos po 2010 metų
9:25 Andrius Kubilius. Darni plėtra ir moksliniai tyrimai
9:50 Arūnas Kundrotas. Aplinkos apsauga Lietuvoje
10:15 Kavos pertrauka
10:45 Renaldas Gudauskas. Lietuvos žinių ekonomikos strategijos prielaidos
11:10 Vladas Žulkus.Baltai Baltijos jūros erdvėje vikingų laikais
12:00-13:30 Pietų pertrauka
13:30-15:30 Posėdžiai sekcijose (Fundamentiniai III, Aplinka III, Žinių visuomenė I , Transportas II, Energetika I)
15:30-16:00 Kavos pertrauka, Stendiniai pranešimai
16:00-18:00 Posėdžiai sekcijose (Žinių visuomenė II, Energetika II, Aplinka IV, Sveikata IV)
10:30-12:30
Posėdžiai sekcijose liepos 2 d., šeštadienį
13:30-15:30 Fundamentiniai tyrimai – nuo idėjų iki technologijų (III posėdis )
Posėdžio vedėjas – Eugenijus Butkus
STOCHASTINIAI TAÅ KINIAI RIZIKOS MODELIAI Vygintas Gontis, Bronislovas Kaulakys
BIOINFORMATIKA BIOTECHNOLOGIJAI – KIBERNETINĖS BIOFIZIKOS RENESANSAS Dobilas Kirvelis
EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ PLĖTROS KOMPLEKSINIS ĮVERTINIMAS REMIANTIS STRUKTŪRINIAIS RODIKLIAIS Romualdas Ginevičius, Valentinas Podvezko, Dovydas Mikelis
ALGEBRINIO VIENETO KOEFICENTO STRUKTURA Konstantinas Kliorys
LIETUVOS VALSTYBINIO GEODEZINIO VERTIKALIOJO PIRMOSIOS KLASĖS TINKLO SUDARYMAS Arūnas Būga, Boleslovas Krikštaponis, Petras Petroškevičius, Raimundas Putrimas, Algimantas Zakarevi
ELEKTROHIDRODINAMINĖS MIKROPOMPOS Vytenis Benetis
Automatizuota Azotinimo proceso valdymo sistema Daimler - Chrysler automoblilių detalių terminiam apdirbimui Vytautas Bražiūnas
AUKŠTOS TEMPERATŪROS ŠILUMOS MAINAI DUJŲ SRAUTUOSE Algimantas Ambrazevičius
VIRTUALUSIS SANTYKIS KAIP PAŽANGUS ATEITIES KŪRIMO ĮRANKIS Stasys Paulauskas
NUO NEUTRINŲ IKI JUODŲ SUPERSKYLIŲ Zigmantas Leonas Budrikis
Stendinis LIETUVOS MATEMATIKŲ MOKSLINĖS MOKYKLOS Henrikas Jasiūnas, Vitolda Verikaitė
Stendinis NAUJI LIETUVOS TERITORIJOS GEOMAGNETINIO LAUKO TYRIMAI Petras Petroškevičius, Romuald Obuchovski
Stendinis MENTURDUMBLIŲ NITELLOPSIS OBTUSA PANAUDOJIMAS TIRANT AL3+ IR KITŲ KSENOBIOTIKŲ TOKSINĮ POVEIKĮ AUGALINIŲ LĄSTELIŲ MEMBRANŲ JONŲ TRANSPORTO SISTEMOMS Vilma Kisnierienė, Vidmantas Sakalauskas
Stendinis FITOHORMONŲ VAIDMENS AUGALŲ AUGIMO PROCESUOSE TYRIMAI LIETUVOJE: DABARTINĖ BŪKLĖ IR PERSPEKTYVOS Nijolė Anisimovienė
Stendinis KOSMINĖS BIOLOGIJOS TYRIMŲ LIETUVOJE (1995–2004) REZULTATAI IR PERSPEKTYVOS Danguolė Raklevičienė, Danguolė Švegždienė
Stendinis AUGALŲ GRAVISENSORIŲ FUNKCIONAVIMO YPATUMAI Danguolė Švegždienė, Danguolė Raklevičienė
Stendinis GENETINIAI IR FIZIOLOGINIAI ASPEKTAI MIEŽIŲ ANDROGENEZĖJE R. Asakavičiūtė
Stendinis ISSR ŽYMENŲ IDENTIFIKAVIMAS IR CHARAKTERIZAVIMAS DAUGIAMETĖS SVIDRĖS GENOME Odeta Pivorienė, Gintautas Brazauskas, Izolda Pašakinksienė
Stendinis MENTURDUMBLIŲ NITELLOPSIS OBTUSA PANAUDOJIMAS TIRANT AL3+ IR KITŲ KSENOBIOTIKŲ TOKSINĮ POVEIKĮ AUGALINIŲ LĄSTELIŲ MEMBRANŲ JONŲ TRANSPORTO SISTEMOMS Vilma Kisnierienė, Vidmantas Sakalauskas
Stendinis LIETUVOS TERITORIJOS GRAVIMETRINIO TINKLO PLĖTRA Petras Petroškevičius, Eimuntas Paršeliūnas
Stendinis SAVITVARKIŲ NANODARINIŲ TYRIMAI Mindaugas Mikalkėnas, J. Valančiūnaitė, V. Poderis, R. Rotomskis. S. Bagdonas, G. Streckytė
13:30-15:30 Moksliniai tyrimai, skirti žinių visuomenei kurti (I posėdis)
Posėdžio vedėjas – Renaldas Gudauskas
GLOBALŪS VERSLO PARAMETRAI PO 2004 RINKIMŲ JAV: STRATEGINĖS PAMOKOS LIETUVAI, EUROPAI Valdas Samonis
MODERNIOSIOS LOGISTIKOS TAIKYMAS ŠALIES SOCIALINIŲ – EKONOMINIŲ PROCESŲ ANALIZEI IR VALDYMUI Algirdas Garalis
Globalūs verslo perkėlimo procesai:Lietuvos galimybės ir problemos Jurgis Samulevičius, Valdas Samonis
LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS Vytas Navickas
SIŪLYMAI KAIP PAKEISTI LIETUVOS VALDYMĄ Algirdas V. Kanauka
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ ĮTAKOS ŠALIES GYVENIMO IR APLINKOS KOKYBEI VERTINIMAS Sigitas Juozas Marčiukaitis
ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA Stanislovas Gurėjevas, Teodoras Tamošiūnas
SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ INTERNACIONALIZACIJOS KLIŪTYS Audra.I.Mockaitis, Erika Vaiginienė
TARPTAUTINĖS STUDENTŲ PATIRTIES SVARBA KURIANT MODERNIĄ VISUOMENĘ A.V.Valiulis, A. Radzevičiene
E. SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR GALIMYBĖS JAS NAUDOTI LIETUVOS SVEIKATOS APSAUGAI Arūnas Lukoševičius
Stendinis VERSLININKĖS ĮVAIZDIS LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE 1989–2004 M. Edita Mikšytė, Jurgita Baltrušaitytė
Stendinis Agrofirmos pradinės ekonominės informacijos kompiuterizavimas Povilas Domeika
13:30-15:30 Saugus ir efektyvus transportas, jo vystymas šalies ir tarptautiniu mastu (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Stasys Bačkaitis, Jonas Sapragonas
KODĖL ĮVYKSTA EISMO ĮVYKIS? Vigilijus Sadauskas
AUTOMOBILIŲ PATIKIMUMO ANALIZĖ Valentinas Mickūnaitis
AUTOMOBILIŲ AVARIJOS IR VAIKŲ APSAUGA Stasys Bačkaitis
NAUJO TIPO SANKRYŽOS: SAUGAUS IR NEPERTRAUKIAMO EISMO ANALIZĖ S.Buteliauskas, A.Juozapavičius
AUTOMOBILIO STABDŽIŲ SISTEMOS DINAMINIŲ PROCESŲ MODELIAVIMAS Marijonas Bogdevičius
TRANSPORTO PRIEMONIŲ TYRIMAI SPRENDŽIANT EISMO SAUGOS IR APLINKOSAUGOS PROBLEMAS Jonas Sapragonas
AUTOMOBILIO SAUGUMAS SUSIDŪRUS AUTOMOBILIO PRIEKIU Antanas Žliukas, Paulius Griševičus
SAUGAUS KELIŲ EISMO PROBLEMOS LIETUVOJE Alvydas Pikūnas, Robertas Pečeliūnas
Stendinis KELEIVIŲ VEŽIMO PROBLEMOS LIETUVOS GELEŽINKELIAIS Žilvinas Bazaras
Stendinis EISMO SRAUTŲ MODELIAVIMAS Jurga Ilgakojytė-Bazarienė
13:30-15:30 Saugi, ekologiška, ekonomiškai pagrįsta energetika (I posėdis)
Posėdžio vedėjas – Jurgis Vilemas
LIETUVOS ENERGETIKOS GEOPOLITINIAI ASPEKTAI Gediminas Adlys, Pranas Kanapeckas, Ramutis Rindzevičius, Algimantas Valinevičius
ENERGIJOS TIEKIMO PATIKIMUMAS BALTIJOS ŠALIŲ REGIONE Arvydas Galinis, Dalius Tarvydas
BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS ATEITIS LIETUVOJE UŽDARIUS IGNALINOS AE Jonas Gylys
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BEI LAIDOJIMO PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE Povilas Poškas
ENERGIJOS POREIKIŲ KITIMO TENDENCIJOS LIETUVOJE Vaclovas Miškinis
PASTATŲ ENERGIJOS POREIKIŲ VALDYMAS LIETUVOJE Vytautas Martinaitis
EFEKTYVIOS Å ILUMOS TIEKIMO, Å ILDYMO IR KARÅ TO VANDENS RUOÅ IMO SISTEMOS Aleksandras Gluosnis
POŽEMINIO ŠILUMOTIEKIO RENOVACIJA Antanas Jankauskas
Stendinis KAIP VYSTYTI BRANDUOLINĘ ENERGETIKĄ LIETUVOJE Rimvydas Jasiulionis
Stendinis RADIONUKLIDŲ PERNAŠOS KRISTALINIO PAMATO UOLIENOSE MODELIAVIMAS TINKAMUMO LAIDOTI IGNALINOS AE SUSIDARIUSĮ PANAUDOTĄ BRANDUOLINĮ KURĄ POŽIŪRIU Vaidotė Jakimavičiūtė-Maselienė, Jonas Mažeika, Rimantas Petrošius
13:30-15:30 Lietuvos gamta ir žmogaus aplinka (III posėdis)
Posėdžio vedėjas – Valentinas Baltrūnas
PALEOGEOGRAFINIŲ SĄLYGŲ ATSPINDŽIAI LIETUVOS VIDURINIO DEVONO UOLIENŲ STRUKTŪROJE Vytautas Narbutas
VILNIAUS VIDURAMŽIŲ RELJEFAS Regina Morkūnaitė, Gediminas Vaitkevičius
GEOLOGINIS PAVELDAS MUZIEJUJE KAIP GEOTURIZMO OBJEKTAS Vytautas Puronas
VIDURINIO KAMBRO KERNO ORIENTACIJA MAGNETINIO IMLUMO ANIZOTROPIJA DEGLIŲ NAFTOS STRUKTŪROJE IR GAUTŲ DUOMENŲ PALEOGEOGRAFINĖ ANALIZĖ Valentas Katinas, Jerzy Nawrocki
NEMUNO VAGOS DUGNO DINAMIKA TIES KAUNO MIESTU Zenonas Rimkus
GEOCHEMINIAI GRADIENTAI URBANIZUOTOJE APLINKOJE Ričardas Taraškevičius
POŽEMINIS VANDUO –SVARBIAUSIOJI LIETUVOS NAUDINGOJI IŠKASENA Jonas Diliūnas, Arūnas Jurevičius, Danutė Karvelienė
ĮVAIRIŲ FAKTORIŲ ĮTAKA LIETUVOS PELKIŲ BŪKLEI J. Ruseckas, V. Grigaliūnas
KALVOTŲ MORENINIŲ LANDŠAFTŲ ANTROPOGENIZACIJA IR IŠLIKUSIOS JŲ NATŪRALIOS DIRVOŽEMIO DANGOS APSAUGA Ieva Švarcaitė
LIETUVOS GEOPAVELDAS Bronislavas Karmaza
KURŠIŲ MARIŲ VANDENS TĖKMIŲ SISTEMA Arūnas Galkus
Stendinis INTENSYVI KARINĖ VEIKLA IR APLINKOS TARŠOS RIZIKA Valentina Vilutienė, Gytautas Ignatavičius
Stendinis DISPERGENTAI IR JŲ POVEIKIS NAFTOS SKLAIDAI VANDENYJE Kęstutis Jokšas, Rimutė Stakėnienė
Stendinis INDIVIDINĖS ATRANKOS METODO EFEKTYVUMAS KURIANT NAUJAS SIAURALAPIŲ LUBINŲ VEISLES Zita Maknickienė
Stendinis AUGALAI ŽALIAJAI TRĄŠAI PRIESMĖLIO DIRVOJE Teresė Laimutė Nedzinskienė
Stendinis NATŪRALIŲ PIEVŲ BENDRIJOS ŠIRVINTŲ RAJONE Jūratė Sendžikaitė
Stendinis PIEVŲ EKOSISTEMŲ BIOĮVAIROVĖS TYRIMŲ METODAI Regina Skuodienė
Stendinis FUNGICIDŲ ĮTAKA VASARINIŲ MIEŽIŲ VYSTYMUISI IR TINKLIŠKOSIOS DRYŽLIGĖS PAPLITIMUI Raisa Lisova
Stendinis LIETUVIŠKOS SELEKCIJOS BULVIŲ VEISLĖS PASAULINIAME KULTŪRINIŲ AUGALŲ GENŲ BANKE Juozas Jundulas, Almantas Ražukas
Stendinis GAMTA NELEIDŽIA UŽMIRŠTI SEISMOLOGINIŲ TYRIMŲ Vita Ilginytė
Stendinis GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS PROBLEMOS LIETUVOS KAIME Vida Rutkovienė, Laima Česonienė
16:00-18:00 Moksliniai tyrimai ir technologijos žmogaus sveikatai (IV posėdis)
Posėdžio vedėjas – Vitolis Vengris
PROBIOTINĖS KULTŪROS FERMENTUOJAMOSE DEŠROSE G.Garminienė, A.Šalaševičienė, A.Baltušnikienė, A.Šarkinas
INHIBITORIAI PIENE IR JŲ NUSTATYMO METODAI J.Šalomskienė, R.Žvirdauskienė
MIELIŲ PAPLITIMAS MAISTO PRODUKTUOSE I. Mačionienė, A. Paškevičius, J. Šalomskienė
Stendinis FUNKCINIŲ PRIEDŲ ĮTAKA VALGOMŲJŲ LEDŲ JUSLINĖMS SAVYBĖMS Gitana Alenčikienė, Aldona Mieželienė
Stendinis Tarptautinė juslinės analizės patirtis Lietuvos maisto pramonėje Aldona Mieželienė
Stendinis Funkcinio maisto gamybos ir vartojimo koncepcija Lietuvoje A.Liutkevičius, D.Sekmonienė, R.Bartkevičiūtė
16:00-18:00 Moksliniai tyrimai, skirti žinių visuomenei kurti (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Laimutis Telksnys
AR ATEITYJE VISUOTINOS INFORMACIJOS SISTEMOS BUS PAKANKAMAI PATIKIMOS IR SAUGIOS Algirdas Avižienis
VIZUALUMO VERTINIMAS IR INTERNETO NARŠYMO ĮPROČIAI Viktorija Žilinskaitė
LIETUVIŠKŲ RAŠMENŲ NAUDOJIMO ELEKTRONINIO PAŠTO LAIŠKUOSE PROBLEMOS Viktoras Dagys
LOKALIZUOTAS RAŠTINĖS PROGRAMŲ PAKETAS OPENOFFICE.ORG Valentina Dagienė, Modestas Rimkus
LIETUVIŲ KALBOS TERMINŲ BAZĖ –TERMINIJOS TVARKYMO IR VARTOJIMO PRIEMONĖ Snieguolė Meškauskienė
KLAVIATŪROS TRENIRUOKLIŲ LOKALIZAVIMAS LIETUVIŲ KALBAI IR LIETUVIŠKAI KLAVIATŪRAI Sigita Pedzevičienė
FREE PASCAL SISTEMA Rimgaudas Laucius
DISKREČIOSIOS RIBINĖS TEOREMOS BENDROSIOMS DIRICHLĖ EILUTĖMS Renata Macaitienė
LIETUVOS KULTŪROS PAVELDAS SKAITMENINĖJE TERPĖJE Nerutė Kligienė
LIETUVIŲ KALBAI LOKALIZUOTOS INTERNETO NARŠYKLĖS Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova
16:00-18:00 Lietuvos gamta ir žmogaus aplinka (IV posėdis)
Posėdžio vedėjas – Pranas Baltrėnas
GAMTINIS FONAS IR MIŠKAI LIETUVIŲ TAPATYBĖS FORMAVIMOSI ISTORINĖJE EIGOJE Leonardas Kairiūkštis
LIETUVOS PAKRANTĖ: PRAEITIS, DABARTIS, ATEITIS Algimantas M. Olšauskas, Ramunė Olšauskaitė
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO REKREACINIAI IŠTEKLIAI Rita Nekrošienė
MINUOJANČIŲ DVISPARNIŲ (INSECTA,DIPTERA) BIONOMIJA Henrikas Ostrauskas, Saulius Pakalniškis, Loreta Talutytė
NAUJOS IR RETOS DRUGIŲ RŪŠYS, SUGAUTOS FEROMONINĖMIS GAUDYKLĖMIS, LIETUVOJE Henrikas Ostrauskas
VILNIAUS MIESTO ŽELDINIŲ FITOSANITARINĖ BŪKLĖ Banga Grigaliūnaitė, Vilma Meškauskienė, Antanas Matelis
SAUGŪS STATINIAI – PRIEŠPRIEŠA STICHIJOMS Antanas Kudzys
PASTATŲ SIENŲ IŠORINIO APDAILOS SLUOKSNIO IR PAGRINDO SUDERINAMUMAS ILGALAIKIŠKUMO POŽIŪRIU Rūta Miniotaitė
Stendinis ZOOLOGINIŲ TYRIMŲ RAIDOS SAVITUMAI Algimantas Jakimavičius
Stendinis VANDENS AUGALIJOS TYRIMAI VILNIAUS MIESTO VANDENS TELKINIUOSE Virgilija Stepanavičienė
Stenidinis INTRODUKUOTŲ PONTO – KASPIJOS VĖŽIAGYVIŲ EKOLOGIJA KURŠIŲ MARIŲ LITORALĖJE Rita Jankauskienė
Stendinis 16SrI-L POGRUPIO FITOPLAZMOS IDENTIFIKAVIMAS DIDŽIAGRAIŽĖS GROSHEIMIJOS AUGALUOSE Marija Samuitienė, Meletėlė Navalinskienė, Regina Losinska
Stendinis PIRENOMICETŲ (AUKŠLIAGRYBŪNAI) IŠTIRTUMAS LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE PAGAL VU HERBARIUMO DUOMENIS Jonė Rukšėnienė
Stendinis HYPERICUM PERFORATUM L. IR H. MACULATUM CRANTZ FENOTIPINIŲ POŽYMIŲ ĮVAIROVĖ Edita Bagdonaitė
16:00-18:00 Saugi, ekologiška, ekonomiškai pagrįsta energetika (II posėdis)
Posėdžio vedėjas – Arūnas Krotkus
BIOMASĖS VARTOJIMAS ENERGIJOS GAMYBAI IR PLĖTROS PERSPEKTYVA LIETUVOJE Vladislovas Katinas
KARŠTŲ SAUSŲ UOLIENŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE Vita Rastenienė
VĖJO ENERGETIKA KAIP DARNOS KULTŪROS KATALIZATORIUS Stasys Paulauskas, Aleksandras Paulauskas
HIDROENERGETIKOS SUDERINTOS PLĖTROS Povilas Balčiūnas, Narimantas Ždankus
SUPERJONIKŲ TAIKYMAS ALTERNATYVIUOSE ENERGIJOS ŠALTINIUOSE Antanas Orliukas, Algimantas Kežionis, Edvardas Kazakevičius, Darius Milčius
MAŽŲJŲ HIDROELEKTRINIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS LIETUVOJE Adelė Vaidelienė
Stendinis MONOKRISTALINIO SILICIO PANAUDOJIMO PRAMONINIŲ SAULĖS ELEMENTŲ GAMYBOJE PERSPEKTYVA Tomas Brastavičius
Stendinis DAUGIAMETĖS ŽOLĖS – ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIS Aldona Kryževičienė
Stendinis TVARIOS ENERGETIKOS PLETROS UŽTIKRINIMAS – PAGRINDINĖ TENDENCIJA Juozas Burneikis