Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
3.238.113.236
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Švietimo ir kultūros naujienos

2006-06-30Pasaulinio lygio avangardistų paroda Vilniuje
Lietuvoje pirmą kartą atidaryta pasaulinio lygio paroda "Marc Chagall (1887-195) ir kiti avangardistai". Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje šią kolekciją Lietuvai pristato Vitebsko Marco Chagallo (Marko Šagalo) muziejus.
Pasaulyje žymus dailininkas M. Chagall'as gimęs ir augęs Vitebske, žydų šeimoje, vėliau išvažiavęs bendraminčių ieškoti į Paryžių, dirbęs JAV, keliavęs po pasaulį, nugyveno ilgą ir turiningą gyvenimą. Savo kūryboje supynęs senąsias ir moderniąsias meno tendencijas, tapė peizažus, teatrų plafonus, įvaldęs skirtingas raižinio technikas kūrė sąmojingas ir išraiškingas iliustracijas, reikšmingus scenografijos darbus, tapybą, paliko didžiulį tapybos ir litografijos darbų ciklą, mozaiką. Dailininko kūryba – autobiografinio pobūdžio, lyg atvira išpažintis, dominuoja vaikystės, šeimos, mirties motyvai, aistringos meilės tema.
Parodoje galima bus pamatyti ir kitų to meto avangardistų darbus - Vasilijus Kandinskio, Georges Braque, Andre Massono, Fernando Leger, Alexander Calder, Pablo Picasso, Raoul Ubak, Joan Miro, Henri Matisse, Bazen, Antoni Tapies, Piere Paliu, Pierre Tal-Coat, palikusius didelį įnašą į avangardo formavimąsi, nuo klasicizmo iki kubizmo ir siurrealizmo.


2006-06-30Naujas projektas pradinių klasių pedagogams
Prasidėjo naujas projektas, skirtas informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) bei inovatyvių mokymo metodų diegimui pradinėse klasėse. Visos Lietuvos pradinio bei specialiojo ugdymo pedagogai pakviesti dalyvauti kompiuterinio raštingumo kursuose. Gerai IKT įvaldžiusiems pedagogams siūloma tapti švietimo konsultantais, kurie ateityje mokys kolegas savo darbe taikyti IKT bei inovatyvius mokymo metodus.
Ankstyvam mokinių skaitmeninio raštingumo pradmenų ugdymui nepakanka pedagogų kompetencijos. Taigi per dvejus projekto įgyvendinimo metus kompiuterinius gebėjimus įgis ar tobulins beveik trečdalis Lietuvos pradinių klasių pedagogų.
„Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“ – Švietimo plėtotės centro vykdomas nacionalinio masto projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Projekto metu numatyta atlikti elektroninio ugdymo turinio ir paslaugų, skirtų pradiniam ir specialiajam ugdymui situacijos, poreikio bei plėtros perspektyvų tyrimą, apibendrinti pedagoginę IKT bei inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo patirtį Lietuvoje ir užsienyje, pradėti gerosios praktikos diegimą bei sklaidą visose Lietuvos mokyklose; sukurti IKT ir inovatyvių mokymo metodų diegimui skirtą metodinę bei mokymo(si) medžiagą, dalį jos įdiegti virtualioje aplinkoje. Skirtingų ugdymo poreikių mokiniams bus parengtos mokomosios kompiuterinės programos bei mokymosi objektai. Virtuali mokymosi aplinka bei mokymosi medžiaga bus prieinama visos Lietuvos pedagogams ir mokiniams.


2006-06-29Maironio lietuvių literatūros muziejus švenčia 70 metų jubiliejų
Maironio lietuvių literatūros muziejus švenčią 70 metų jubiliejų. Šia proga atidaryta paroda “...į buvusius žiūrim metus...” (Maironis), kurioje eksponuojami rečiau matomi eksponatai, parodomos muziejuje saugomų eksponatų grupės. Muziejaus sode vyko spektaklis “Nebus audros” pagal Daivos Čepauskaitės pjesę, režisierius Andrius Žiurauskas.
Šiuo metu muziejui priklauso 5 padaliniai Kaune: S.Nėries, J.Grušo, B.irV. Sruogų, J.Tumo–Vaižganto memorialiniai muziejai, Vaikų literatūros muziejus.
Dabar muziejaus fonduose yra saugoma 238500 eksponatų, kurie apima laikotarpius nuo senųjų raštų iki šių dienų literatūros. Pastaraisiais metais ypač gausiai grįžta lietuvių išeivių rašytojų archyvai iš JAV. Per metus muziejuje sukaupiama maždaug 6-10 tūkst. eksponatų. Veikia ekspozicijos: Maironio memorialinio buto 8 kambariai, išeivių ir senosios literatūros apžvalgos, kasmet surengiama apie 40 – 50 parodų iš muziejaus fondų, sulaukiama apie 40 tūkst. lankytojų, centre ir padaliniuose įvyksta virš 100 įvairių literatūros renginių, vakarų. Moksleiviams ir suaugusiems vykdomos edukacinės programos, tyrinėjami rinkiniai, leidžiami archyviniai leidiniai. Jau dveji metai muziejus leidžia skaitmeninį žurnalą „Literatūrinė Lietuva“.
Maironio lietuvių literatūros muziejus yra įkurtas baroko stiliaus rūmuose, kuriuos Kaune, Rotušės aikštėje, XVIII amžiaus viduryje ant trijų gotikinių namų pamatų pasistatė Kauno teismo seniūnas S.Sirutis.


2006-06-29Abiturientai renkasi populiarias profesijas
Profesijos pasirinkimo konsultantai skeptiškai vertina abiturientų norus rinktis populiarias profesijas, tačiau statistika rodo, jog norinčiųjų studijuoti teisę, verslo vadybą, administravimą ir ekonomiką netrūks ir šiemet.
Nuo gegužės priimamus prašymus dalyvauti bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas iki šiol pateikė apie 10 tūkst. jaunuolių. 58,98 proc. jų rinkosi socialinius mokslus.
Visiškai tokios pat tendencijos buvo ir ankstesniais metais - 2005 metais socialinius mokslus rinkosi 60,36 proc. jaunuolių.
Pernai daugiausia abiturientų prašymuose dalyvauti bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas pirmuoju numeriu minėjo Vilniaus universiteto siūlomas ekonomikos, teisės, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų, medicinos, žurnalistikos studijų programas.
Įdomu tai, kad pirmuoju numeriu nurodytų studijų programų dešimtukas labai skyrėsi nuo dažniausiai minimų programų dešimtuko. Prašymuose dažniausiai minėta Vilniaus Gedimino technikos universiteto siūloma įstaigų vadyba. Antroje dešimtuko vietoje - vadyba ir verslo administravimas Vilniaus universitete, trečioje - verslo vadyba Gedimino technikos universitete.


2006-06-28Siekiama paremti tautinio paveldo puoselėtojus
Seimas pritarė Tautinio paveldo produktų įstatymo projektui, kuris numato tradiciniais amatais užsiimančius verslininkus ateityje skatinti mokesčių lengvatomis, atleisti nuo kai kurių rinkliavų bei kitaip remti.
Tradicinius amatininkus, įregistravusius veiklą ir turinčius verslo liudijimą, siūloma trejus metus visiškai atleisti nuo pajamų mokesčio, o vėliau savivaldybės galėtų nustatyti mažesnį mokestį. Taip pat siūloma taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatas tradiciniams amatininkams, dirbantiems pagal darbo santykius arba įsteigusiems individualią įmonę, jiems taikant individualų neapmokestinamųjų pajamų dydį.
Taikyti 50 proc. gyventojų pajamų mokesčio lengvata siūloma pajamoms, gautoms realizavus savo sukurtus tautinio paveldo produktus. Tautinio paveldo produktams siūloma taikyti lengvatinį 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifą.
Tradicinių mugių organizatoriai, tautinio paveldo produktus populiarinančių leidinių leidėjai bei amatų centrų steigėjai galės kreiptis dėl paramos, kadangi įstatymo projektas numato, jog tautinio paveldo produktų sukūrimas ir realizavimas yra remiamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų.
Tautinio paveldo puoselėtojams siūloma teikti lengvatinius kreditus, iš dalies ar visiškai padengti palūkanas, teikti garantijas, drausti kreditus.
Šiuo metu nėra įstatymo, numatančio tautinio paveldo produktų išsaugojimą ir jų gamybos skatinimą, o amatininkų mokymo sistema funkcionuoja netobulai.


2006-06-28Studentų mokslinėms praktikoms skirta pusė milijono litų
Lietuvos mokslo taryba kartu su Švietimo ir mokslo ministerija tęsia “Studentų mokslinių praktikų” projektą. Vienas pagrindinių projekto tikslų - sudaryti galimybę aktyviems ir mokslo siekiantiems studentams įsijungti į geriausių Lietuvos mokslininkų bei tyrėjų kolektyvus.
Šiais metais jau išaugęs projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Socialinio fondo ir iš valstybės biudžeto. Daugėja lėšų, tad išauga ir galimybės vis didesniam studentų skaičiui dalyvauti projekte: šiemet numatoma finansuoti 250 bakalaurų ir maždaug 100 magistrų mokslinės praktikos vietų. Bendra lėšų iš visų finansavimo šaltinių suma mokslinėms praktikoms viršija pusę milijono litų.
Praktikų metu studentai dirbs laboratorijose, bibliotekose, mokslo centruose ar lauko ekspedicijose, vadovaujami aktyviai dirbančių mokslininkų ar tyrėjų. Šiais metais praktiką bus galima atlikti ne tik valstybiniuose mokslo institutuose bei universitetuose, bet ir privačiose aukštosiose mokyklose, aukštųjų technologijų kompanijose, vykdančiose mokslinius tyrimus ar eksperimentinę plėtrą. Atvirą konkursą laimėjusiems studentams bus skiriama 1500 Lt finansinė parama. Studentams, atvykusiems iš kitų regionų, bus kompensuojamos (iš dalies; 100-200 Lt) išlaidos pastogei praktikos metu.
Jau atrinkti mokslininkai ir tyrėjai, norintys būti praktikos vadovais. Jie turės lemiamą balsą, atrenkant į praktikos vietą konkrečius studentus.


2006-06-27Čekijos šokio festivalyje – jaunos lietuvių choreografės kompozicija
Čekijos sostinėje Prahoje vyko tarptautinis XVIII šiuolaikinio šokio ir judesio teatro festivalis „Tanec Praha“. Šiemet Čekijos Kultūros ministerijos ir Prahos miesto savivaldybės remiamame festivalyje dalyvavo šokio ir teatro trupės iš Danijos, Prancūzijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos.
Plačiai žinomame ir nuolat susilaukiančiame teigiamų šokio specialistų ir žiūrovų vertinimų festivalyje nemažai dėmesio skiriama ir jauniems choreografams, kurių šokio kompozicijos pristatomos Europos šokio laboratorijoje.
Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas naujajai choreografų kartai iš postsovietinių šalių. Festivaliui iš 300 choreografinių kompozicijų atrinkti trijų choreografų darbai.
Vienas jų – jaunos lietuvių choreografės Agnijos Šeiko kompozicija „Įšalęs smėlis“, kiti du – Rusijos ir Čekijos choreografų.
Šis šokio projektas – tai diplominis klaipėdietės darbas Roterdamo akademijoje, kurią ji baigė praėjusių metų birželį. Kompoziciją „Įšalęs smėlis“ A.Šeiko kūrė kartu su bulgarų kompozitoriumi Petaru Doundakovu, Roterdamo šokio akademiją baigusia šokėja Emily Tench bei būgnininku iš Vokietijos Wieland Mueller. Kompozicija buvo labai šiltai priimta Prahos publikos, festivalio organizatorių ir spaudos. Šio darbo pristatymą Prahoje parėmė Lietuvos ambasada Čekijoje.


2006-06-27Å kotijoje bus mokoma hakerio amato
Viename iš programinės įrangos kūrimo srityje pirmaujančių Škotijos mokslo centrų – Abertay universitete Dandyje – pradedamos „etiško hakerio“ specialybės studijos. Ši vyriausybės akredituota studijų programa yra pirmoji D. Britanijoje.
Per trejus metus studentai turės perprasti pačių sudėtingiausių saugumo sistemų įveikimo teoriją ir praktiką. Hakerio amato bus mokoma naudojant specialius kompiuterius, galinčius imituoti bet kokio tipo tinklą. Įsisavinę sudėtingiausius įsilaužimo būdus hakeriai būsimiesiems savo darbdaviams galės patarti, kaip geriausiai apsaugoti savo tinklus.
Tačiau tapti diplomuotu hakeriu galės ne visi. Šią specialybę pasirinkusius abiturientus tikrins D. Britanijos vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministerijos. Šitaip bus siekiama nustatyti ir „nufiltruoti“ tuos jaunuolius, kurie potencialiai galėtų susigundyti panaudoti šias žinias nusikalstamais tikslais. Kita vertus, net šio sumanymo autoriai pripažįsta, kad šiuo požiūriu niekas jokių garantijų duoti negali.
Manoma, kad diplomuotų „etiškų hakerių“ atlyginimai sudarys apie 50 000 svarų sterlingų.
Neseniai atlikto tyrimo duomenimis, pernai kas trečia didelė D. Britanijos kompanija buvo susidūrusi su hakerių atakomis. Šalies verslas dėl kompiuterinių įsilaužėlių kasmet patiria apie 10 mlrd. svarų nuostolių.


2006-06-26Maskvos kino festivalyje ir A.Matelio filmas
Arūno Matelio juosta „Prieš parskrendant į žemę“, jau pelniusi nemažai tarptautinių apdovanojimų, bus rodoma ir prestižiniame Maskvos kino festivalyje.
28-ąjį kartą vykstančiame festivalyje naujovė - dokumentinių filmų programa "Laisvas mąstymas", kurią sudaro 10 reikšmingiausių dokumentinių kino filmų, sukurtų visame pasaulyje per paskutiniuosius du metus bei turėjusių didžiausią pasisekimą kino teatruose. Į šia programą pateko ir A.Matelio filmas.
Lyriška esė "Prieš parskrendant į Žemę" pasakoja apie onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir ligoninėje gaunamas meilės, tikėjimo ir stiprybės pamokas. Per devynis savo rodymo mėnesius filmas jau yra pelnęs ir 9 apdovanojimus, tarp kurių - Amsterdamo "Sidabrinis Vilkas", Leipcigo "Auksinis Balandis", JAV Bruklino bei Silverdoks festivalių prizai.
Maskvos kino festivalis priklauso A festivalių grupei, kaip ir Kanų, Venecijos ar Berlyno kino festivaliai. Festivalio prezidentu tapus garsiam Rusijos režisieriui Nikitai Michalkovui, festivalis įgauna naują kvėpavimą ir sulaukia kas kart vis didesnio tiek kinematografininkų , tiek pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Šiemet šį festivalį planuoja nušviesti daugiau nei 2500 žurnalistų iš viso pasaulio.


2006-06-26Vilniuje bus ruošiami miuziklų aktoriai
Lietuvoje pastaraisiais metais pastebimai padaugėjo šiuolaikinių miuziklų bei roko operų pastatymų. Tačiau dažniausiai juose dainuoja lietuviškos popmuzikos žvaigždės, rečiau – operos ar džiazo daininkai. Iki šiol šiam populiariam žanrui specializuotą išsilavinimą turintys aktoriai nebuvo rengiami.
Vilniaus kolegijos Menų fakultete bus pradėti ruošti miuziklo atlikėjai. Šiemet pirmąjį kartą skelbiamas priėmimas į Pramoginio scenos meno aukštųjų neuniversitetinių studijų programą. Galima rinktis iš dviejų specializacijų - vokalo ir choreografijos.
Į studijų programą įtrauktos dainavimo, šokio, aktorinio meistriškumo, miuziklo istorijos bei kitos paskaitos. Studentai dalyvaus įvairių užsienio ir Lietuvos autorių miuziklų, roko operų, muzikinių spektaklių pastatymuose. Dalis šių spektaklių bus rodoma ir sostinės publikai.


2006-06-25Sostinę papuoš du nauji paminklai
Vilniaus miesto tarybos kolegija pritarė dviejų naujų paminklų pastatymui. Aukų gatvėje iškils paminklas Lietuvos tremtiniams, žuvusiems 1942–1956 metais Jakutijoje, o senamiestyje, Mėsinių ir Dysnos gatvių sankirtoje – gydytojo Tsemacho Shabado su vaiku skulptūra.
Paminklas tremtiniams sukurtas Laptevų jūros tremtinių brolijos "Lapteviečiai" ir Jakutijos lietuvių bendrijos "Gintaras" iniciatyva. Šį paminklą planuota pastatyti viename iš Jakutsko skverų. Jau buvo gautas ir Jakutsko valdžios leidimas, tačiau Rusijos Federacijos Prezidento kanceliarijos raštiškas nurodymas, kad paminklas lietuviams tremtiniams yra nepageidautinas, pakeitė Jakutsko vadovų nuomonę. Tuomet buvo nutarta Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kančias ir netektis liudijantį paminklą pastatyti Vilniuje šalia Genocido aukų muziejaus. Jis taps muziejaus lauko ekspozicijos dalimi.
Kitas paminklas, pastatytas senamiestyje prie atkuriamo žydų kvartalo, vaizduos istorinę asmenybę – litvaką gydytoją Tsemachą Shabadą bendraujantį su vaiku. Šio paminklo iniciatorius – VšĮ Litvakų fondas.


2006-06-25KTU pradėtas vykdyti informatikos mokytojų rengimo projektas
Kauno technologijos universitete pradėtas vykdyti ES struktūrinių fondų remiamas projektas "Inovatyvių mokymosi metodų panaudojimas, rengiant informatikos mokytojus".
Pagrindinis šio projekto tikslas – adaptuoti nuotolinėms studijoms KTU Informatikos fakultete teikiamą informatikos mokytojų rengimo studijų programą.
Informatikos mokytojų rengimo nuotolinių studijų programa bus kuriama jau egzistuojančios dieninių studijų programos pagrindu, adaptuojant šią programą teikimui nuotoliniu būdu. Nuotolinių studijų proceso organizavimui bus taikomos inovatyvios technologijos (GRID) ir modernios programinės priemonės (WebCT, CDK, ViPS). Šie sprendimai leis sukurti patrauklią mokymosi aplinką, dinamiškai pritaikomą prie individualių besimokančiojo reikmių, talkinančią besimokančiajam įsisavinti naujas žinias ir įgyjant praktinius gebėjimus.
Projekto įgyvendinimo metu nuotolinių studijų teikimui bus parengta 20 dėstytojų. Jie visi bus supažindinti su nuotolinio mokymo koncepcija, nuotolinio mokymo ir vaizdo konferencijų metodikomis bei apmokyti darbui su nuotolinių studijų rengimo ir teikimo aplinka; 6 iš jų bus apmokyti darbui su GRID.
Projektas yra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų.


2006-06-24Panevėžyje – tarptautinis tautinių šokių ir muzikos festivalis
Panevėžyje vyko II tarptautinis tautinių šokių ir muzikos festivalis "Prie Nevėžio".
Šio festivalio tikslas – tęsti kultūrinį dialogą tarp Panevėžio miesto, apskrities ir Europos Sąjungos šalių vaikų ir jaunimo mėgėjų kolektyvų, skatinti miesto jaunimą domėtis savo ir kitų šalių gyvosios kultūros paveldu.
Festivalio organizatoriai mano, jog ši šventė turėtų padėti spręsti jaunuolių abejingumą etnokultūrai. Pastaruoju metu Panevėžyje labai sumažėjo šokančio jaunimo – baigusieji bendrojo lavinimo mokyklas išvyksta studijuoti į kitus miestus, akademinis jaunimas ir vyresniųjų klasių moksleiviai nedalyvauja meno mėgėjų kolektyvų veikloje. Baiminamasi, jog tai atsilieps 2007 ir 2009 metų tautinėms šventėms. Lietuvai tapus ES nare svarbu išsaugoti savo šalies tautines tradicijas, o kartu – ugdyti jauno žmogaus atsakomybę už savo tėvų ir protėvių palikimą. Tad festivalis – vienas būdų sudominti ir įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą.
Tris dienas vykusio tarptautinio festivalio dalyviai koncertavo Panevėžio mieste ir rajone, Pasvalyje, Rokiškyje, Biržuose.
Iš viso festivalyje koncertavo apie 300 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos.


2006-06-24VU studentai bus egzaminuojami kompiuterizuotai
Po dviejų metų Vilniaus universiteto (VU) studentai bus egzaminuojami nauju kompiuterizuotu būdu. VU vykdo projektą "Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto Egzaminavimo centrą". Naujajame Egzaminavimo centre bus ne tik egzaminuojami studentai, bet ir kaupiama studentų rašto darbų duomenų bazė bei vykdoma elektroninio plagiato prevencija. Projektą finansuoja ES Europos socialinis fondas.
Projekto metu bus ne tik sukurta kompiuterizuota egzaminavimo sistema, bet ir atnaujina žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo metodika, surengti metodiniai seminarai dėstytojams.
Egzaminavimo centrą pirmiausia ketinama įsteigti prie Teisės, Ekonomikos, Fizikos ir Komunikacijos fakultetų. Šių fakultetų studentai ir bus pirmieji, kurie 2006/2007 m. m. pavasario ir 2007/2008 m. m. žiemos sesijos laikotarpiais išbandys naująją kompiuterizuotą egzaminavimo sistemą.
Jau nuo šių metų VU pradėjo kaupti studentų baigiamuosius darbus elektroninėje sistemoje. Nuo 2007/2008 m. m. rudens sesijos bus pradėti lyginti naujai įvesti studentų rašto darbai su jau esančiais duomenų bazėje.
Panašius centrus jau ilgą laiką turi dalis JAV ir Europos šalių senbuvių universitetų, jie laikomi gera universitetų praktika. Plagiatų identifikavimo sistemos yra populiarios JAV universitetuose. Tai ir ketinama įdiegti Vilniaus universitete.


2006-06-23Kauno jaunieji muzkantai iškovojo daugiausiai prizų
Iš Šiaurės Italijoje, netoli Milano esančiame Valtidonės mieste, vykstančio festivalio grįžo jaunieji Lietuvos talentai. Kasmet vykstančiame festivalyje dalyvauja viso pasaulio pradedantys ir profesionalūs muzikantai, grojantys ne tik klasiką, bet ir džiazą.
Kauno pirmosios muzikos mokyklos moksleiviai šiemet pasirodė ypač sėkmingai. Konkurse sėkmė lydėjo ne tik jaunuosius pianistus, bet ir gitaristus, akordeonininkus, ansamblius. Kaip ir visuose konkursuose, dalyviai buvo suskirstyti į kategorijas pagal amžiaus grupes. Jauniesiems muzikantams pripažinimo negailėjo nei temperamentinga italų publika, nei solidi tarptautinė vertinimo komisija. A kategorijoje absoliučiais nugalėtojais tapo ir Grand prix laimėjo pianistės Andrėja Čebatavičiūtė ir Jelena Borovskaja, gitaristė Solveiga Švabauskaitė ir akordeonininkas Gražvydas Volkovas.
Įkvėpti kelionėje ir konkurse patirtų įspūdžių, jaunieji talentai vasarą nutarė neatostogauti. Jie noriai rengsis kitiems tarptautiniams konkursams.


2006-06-23Vilniaus universitete – vasaros mokykla tiksliųjų mokslų mokytojams
Vilniaus universitetas surengė vasaros mokyklą tiksliųjų mokslų mokytojams iš 9 respublikos gimnazijų, su kuriomis VU yra pasirašęs bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis. Iš viso susirinko 32 biologijos, chemijos, fizikos ir matematikos mokytojai. Toks susitikimas realizuojant partnerystės idėją surengtas pirmą kartą.
Mokytojai išklausė VU docenčių Laimos Bulotaitės ir Lilijos Duoblienės paskaitų, lankėsi Chemijos, Matematikos ir informatikos, Gamtos mokslų ir Fizikos fakultetuose, kuriuose susitiko su VU profesoriais ir mokslininkais, klausėsi jų paskaitų, apžiūrėjo laboratorijas ir auditorijas. Svečiams buvo surengta ekskursija į VU Botanikos sodą Kairėnuose.
Mokytojams iš Alytaus "Jotvingių", Kauno "Santaros", Klaipėdos "Ąžuolo", Marijampolės Ryliškių Jono, Mažeikių Merkelio Račkausko, Panevėžio Juozo Balčikonio, Šiaulių Juliaus Janonio, Šilutės 1 – osios, Utenos Adolfo Šapokos, Vilniaus Jėzuitų gimnazijų ,Vilniaus Licėjaus, ir Kražių vidurinės mokyklos, dalyvavusiems šioje vasaros mokykloje, bus įteikti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Vilniaus universitetas yra pasirašęs 12 bendradarbiavimo ir partnerystės sutarčių su respublikos gimnazijomis ir vidurinėmis mokyklomis.


2006-06-22Kaunas pristatytas Rusijoje ir Vokietijoje
Dvi Kauno delegacijos atstovavo Lietuvai Rusijoje ir Vokietijoje vykusiuose renginiuose. Kauno miesto kolektyvai dalyvavo Rusijos Sankt Peterburge vykusiame pirmajame Baltijos šalių kultūrinių sostinių festivalyje bei Vokietijos Osnabriuko mieste vykusiose 26-osiose tarptautinėse Hanzos dienose.
Kauno meno kolektyvai pasirodė puikiai ir neliko nepastebėti.
Festivalyje eksponuota Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus narės Snieguolės Michelkevičiūtės foto darbų paroda "Kauno menininkai", Kauno kamerinis teatras parodė spektaklius "Pikų dama" ir "Neūžauga". Kauno mažasis teatras į festivalį vežė spektaklį "Katytė "P".
Osnabriuko mieste vykusiose 26-osios tarptautinėse Hanzos dienose dalyvavo svečiai iš 163 miestų, priklausančių Naujajai Hanzos miestų draugijai.
Kaunas Naujosios Hanzos miestų draugijos veikloje dalyvauja jau 14 metų. Šiais metais Hanzos dienose Kaunui atstovavo ansamblis "Ainiai".
Naujosios Hanzos miestų draugija buvo įkurta 1980 m. Jai priklauso 163 Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regiono miestai iš 15 Europos valstybių. Tai savanoriška miestų draugija, kuri siekia ekonominės, kultūrinės ir socialinės Europos vienybės.


2006-06-22Lietuva gali tapti nepatrauklia užsienio studentams
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) įspėja, kad neatsakingi teisėtvarkos pareigūnų veiksmai, žmogaus garbės ir orumo neigimas užsienio studentams Lietuvą pristato kaip nesaugią ir nepatrauklią valstybę. Situaciją paaštrino įvykis, kurio metu nuo policijos pareigūno nukentėjo pagal Erasmus programą į Lietuvą studijuoti atvykęs Suomijos pilietis Jarmo Skon.
Civiliais rūbais apsirengę ir neprisistatę Vilniaus policijos pareigūnai sustabdė taksi automobilį, kuriuo su draugais važiavo Jarmo Skon, ir grubiai išvilko narkotikų prekeiviais palaikytus jaunuolius iš automobilio. Supratę klaidą, policijos pareigūnai atsiprašė ir pasišalino. Sužalojimus patyręs studentas apie įvykį pranešė policijai.
Sukrėtimus patyręs Jarmo Skon kreipėsi į aukštosios mokyklos vadovybę dėl studijų Lietuvoje nutraukimo ir skubiai grįžo į Suomiją. Išvykdamas studentas pažadėjo Lietuvoje išgyventą istoriją papasakoti Suomijos žiniasklaidos priemonėms. Ginti Suomijos piliečio teisių jau ėmėsi ir Suomijos ambasada Lietuvoje.
LSS artimiausiu metu inicijuos kreipimąsi į Vidaus reikalų ministrą dėl pastarojo incidento ištyrimo priežiūros. Kreipimęsi bus akcentuojami incidente dalyvavusių pareigūnų atsakomybės, tinkamo pareigūnų elgesio klausimai. Apie situacijos vertinimą bus informuojama ir Švietimo ir mokslo ministerija, kitos suinteresuotos institucijos.


2006-06-21Apdovanoti aukštųjų mokyklų vadovėlių autoriai
Ketvirtą kartą Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse vertinti 42 Lietuvos mokslininkų darbai, premijuotas 31.
Vertinimo komisijos sprendimu pirmąja premija apdovanojami 8 vadovėliai: G. Daunoravičienės „Muzikos kalba“ I dalis, autorių kolektyvo (Jolanta Butrimaitė, Aleksandr Dementjev, Gintaras Dikčius, Roaldas Gadonas, Jadvyga Jasevičiūtė, Violeta Karenauskaitė, Valdas Sirutkaitis, Valerijus Smilgevičius) „Fizika: biomedicinos ir fizinių mokslų studentams“ I, II dalys, Vytauto Karpaus vadovėlių komplektas „Dvimačiai elektronai“ ir „Kietųjų kūnų fizika. Kristalinis būvis“, Rūtos Radišauskienės vadovėlių komplektas „Ginekologiija ir akušerija: 4 dalys“, Antano Juozo Bražiūno „Mašinų gamybos technologijos pagrindai“, Mindaugo Vlado Navasaičio „Dendrologija“, Raimundo Kirvaičio ir Romano Martavičiaus „Analoginė elektronika“ bei Vyčio Svajūno Januševičiaus „Automatinis valdymas: teorija, uždaviniai, sprendimai : tiesinės tolydžiosios sistemos“.
Vertinimo komisijos nuomone, šie vadovėliai prilygsta geriausiems savo srities vadovėliams ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Antrąja premija apdovanoti 8 vadovėliai (1 socialinių, 3 fizinių, 3 biomedicinos ir 1 technologijos mokslų studijų srities), trečiąja - 8 vadovėliai (4 fizinių ir 4 technologijos mokslų studijų srities), 7 vadovėliams paskirta paskatinamoji premija (2 socialinių, 1 fizinių, 1 biomedicinos, 3 technologijos mokslų studijų srities).
Pirmosios premijos dydis – 12 tūkst. Lt, antrosios – 8 tūkst. Lt, trečiosios – 6 tūkst. Lt, paskatinamosios -2 tūkst.Lt.
Pagrindiniai vertinimo kriterijai - vadovėlių originalumas, dėstymo metodiškumas, naujų mokslo laimėjimų atspindėjimas, kalbos taisyklingumas, stiliaus sklandumas.
Ši konkursą Švietimo ir mokslo ministerija rengia ketvirtus metus. Premijuotinų vadovėlių atranką organizuoja Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta Aukštojo mokslo vadovėlių atrankos komisija. Šio konkurso tikslas – gerinti studijų aukštosiose mokyklose kokybę, skatinti gerų mokymo priemonių rengimą.


2006-06-21"Sintagma" kurs nacionalinę virtualią biblioteką
UAB „Sintagma“ pasirašė sutartį su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) dėl Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos kūrimo.
Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, kurio metu bus suskaitmeninti ir į elektroninę erdvę perkelti bibliotekų, archyvų ir muziejų kultūros paveldo objektai. Projekto, kuris didele dalimi finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, bendra vertė – daugiau nei 10,4 mln. Lt (su PVM).
Projekto metu planuojama suskaitmeninti per 3,6 mln. puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat ir kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų, eksponatų. Įgyvendinus projektą, bus sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų elektroninių išteklių duomenų bankas, kuriuo gyventojai galės naudotis nemokamai ir interaktyviai – internetu.
„Sintagma“ Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skelbtą konkursą laimėjo kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Alna Software“. UAB „Sintagma“, kaip pagrindinis projekto vykdytojas, sukurs bibliotekos duomenų bazę, turinio valdymo sistemą, internetinį portalą ir dokumentų surinkimo iš LNB, Archyvų departamento ir Lietuvos dailės muziejaus posistemes, taip pat pateiks ir įdiegs reikiamą techninę įrangą. UAB „Alna Software“ sukurs muziejų dalies integravimą ir atliks sistemos testavimą bei dokumentavimą.
Pradėti bandomąją Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos eksploataciją planuojama nuo 2007 m. kovo mėn. Numatoma, kad gyventojai sistema galės naudotis nuo 2008 m. vasario mėn., kai į ją bus sukelti visi duomenys.


2006-06-20Minimos A.Vaičiulaičio 100-osios gimimo metinės
Visą birželio mėnesį vyksta renginiai, skirti vieno žymiausių 20 amžiaus rašytojo, poeto, diplomato Antano Vaičiulaičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Renginių ciklą pradėjo A.Vaičiulaičio parodos "Aukso skrynią atdarei - Savo ilgesio dainas" atidarymas.
Kas dveji-treji metai mėnraštyje "Metai" spausdinamų apsakymų autoriai dalyvauja konkurse, kurio laimėtojui įteikiama literatūrinė A.Vaičiulaičio premija. Šia premiją mecenuoja rašytojo šeima.
A.Vaičiulaitis gimė 1906 metų birželio 23 dieną Didžiųjų Šelvių kaime prie Vilkaviškio. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete lietuvių ir prancūzų literatūras, vėliau studijas tęsė Prancūzijoje, Grenoblio ir Sorbonos universitetuose. Dėstė Vytauto Didžiojo universitete, paskui išvyko į Romą diplomatiniam darbui, vėliau apsigyveno JAV. Dėstė Marianapolio kolegijoje, Skrantono universitete, dirbo „Amerikos balso“ lietuvių skyriuje, redagavo „Ateitį“, „Studentų žodį“, „Ameriką“, „Aidus“. Mirė 1992 liepos 22 dieną Vašingtone. 1999 metais A.Vaičiulaitis buvo perlaidotas Vilkaviškyje.


2006-06-20R.Ginevičius išrinktas rektorių konferencijos prezidentu
Naujuoju Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) prezidentu tapo Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius. Vos vienu balsu jam nusileido Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas.
Naujasis rektorių konferencijos vadovas pareigas pradės eiti nuo rugsėjo 1 d. Viceprezidentu išrinktas prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas.
Iki šiol LURK prezidentu buvo prof. Vytautas Kaminskas. Jis rektorių konferencijos vardu išreiškė apgailestavimą, jog šių metų brandos egzaminų organizavimas sukėlė tiek nerimo ir rūpesčių abiturientams, jų tėvams bei mokytojams.
Rektoriai užtikrino, kad pripažins Nacionalinio egzaminų centro pažymius ir šiemet Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo sąlygos nesikeis. Tačiau LURK kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir paprašė ateityje užtikrinti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo saugumą.


2006-06-19Trakų Pusiasalio pilyje vyko Viduramžių šventė
Jau aštuntus metus Trakų Istorijos muziejaus Pusiasalio pilyje šurmuliavo Viduramžių šventė. Ši šventė kasmet prisivilioja ne tik trakiškius ir vilniečius, bet ir tolimesnių Lietuvos miestų ir vietovių žmones, norinčius daugiau sužinoti apie protėvių tradicijas, gyvenimo būdą ar tiesiog smagiai praleisti laiką.
Šventėje jau ne vienerius metus dalyvaujantis knygrišys Rimas Supranavičius pirmą kartą pademonstravo, kaip viduramžiais iš įvairių skudurų buvo gaminamas vadinamas "semiamasis" popierius. Šventės svečiai išvydo ir iki šiol Lietuvoje dar nematytą duonkepę krosnį ant ratų ir galėjo paskanauti joje keptų karštų bandelių. Aštrių pojūčių mėgėjai galėjo išbandyti jėgas riterių rungtyse ir šaudydami iš lanko, o drąsiausieji – pabėgioti per laužo žarijas kartu su tikromis raganomis.
Be abejo, neapsieita ir be puodžių, kurie žiedė ir lipdė puodus, o juose vyrė šiupinį ir kepė blynus. Triūsė batsiuviai, pynėjai, juvelyrai ir kiti Didžiajam kunigaikščiui duoklę sumokėję ar kitais būdais jo palankumą užsitarnavę amatininkai.
Turnyruose karybos meną ir išmonę demonstravo riterių brolijos net iš keturių šalių. Be daugeliui jau gerai pažįstamos Trakų pilies brolijos "Viduramžių pasiuntiniai", šventės metu vykusiose kovose dalyvavo Olštyno pilies riterių brolija ir "Compania Lanzberg" iš Lenkijos, Tamplierių ordino tradicijų tęsėjas "Šiaurės šventyklos ordinas" ir jo broliai iš Baltarusijos, klubas iš Vilniaus "Dimicatio sacra", iš Kaliningrado – "Zapadnaja bašnia" ir kt.


2006-06-19Siekiama, jog kolegijų absolventai gautų profesinio bakalauro diplomą
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos Kretingos skyriuje įvyko Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. Vienas svarbiausių nagrinėtų klausimų - kad kolegijų absolventai gautų profesinio bakalauro diplomą ir galėtų toliau nuosekliai tęsti magistrines studijas.
Konferencijoje dalyvavo atstovai iš devyniolikos šalies kolegijų.
Iki šiol kolegijų absolventai įgyja aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą bei gauna aukštojo mokslo diplomą, tačiau jis neįgalina toliau nuosekliai tęsti magistrinių studijų ir siekti magistro diplomo. Kitose šalyse baigus tiek pat kreditų apimančias studijas suteikiamas profesinis bakalauras. Tai siekiama įgyvendinti ir Lietuvoje. Šį mėnesį Seime jau buvo pristatytos Aukštojo mokslo įstatymo pataisos dėl profesinio bakalauro laipsnio įvedimo.
Pirmąkart Klaipėdos regione vykusioje šalies kolegijų direktorių konferencijoje pabrėžta, jog profesinio bakalauro įgyvendinimas padėtų sukurti vieningą Europos aukštojo mokslo erdvę. Be to, tai didintų mūsų šalies absolventų konkurencingumą Europos Sąjungoje bei mažintų jaunų žmonių emigraciją.


2006-06-18Britus sužavėjo kelionė siauruku
Lietuvoje apsilankę britų atstovai iš Festinijos aukštumų istorinio geležinkelio (Velsas) buvo sužavėti unikaliu Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu. Po vienos dienos kelionės siauruku svečių grupės vadovas Gordonas Rushtonas pažadėjo "Aukštaitijos siaurojo geležinkelio" įstaigos vadovui Gintarui Kerbedžiui 2007 metais sugrįžti su dar didesne grupe keliautoju.
Festinijos aukštumu istorinio geležinkelio (Jungtinė Karalystė) vadovas Gordonas Rushtonas bei turizmo kompanijų atstovai Martins Kreicis ir Bob Cable apžiūrėjo siaurojo geležinkelio kultūros paveldo kompleksą ir kartu su siauruko specialistais modeliavo turistų srauto iš Didžiosios Britanijos galimybes.
Svečiams iš Velso buvo pasiūlyta vienos dienos kelionė siauruku iki Rubikių, kuria jie buvo sužavėti. Svečiai sugrįžę į Didžiąją Britaniją pažadėjo, kad kitais metais sugrįš į Lietuvą. Jie tikino, jog pagalvos apie pristatytą siauruko kelionės programą ir atsiųs patvirtinimą keliauti 2007 metais.


2006-06-18Nepatenkinti abiturientai teikia apeliacijas
Paskelbus egzaminų rezultatus, darbų vertinimu nepatenkinti moksleiviai pradėjo teikti apeliacijas, kuriose prašo pakartotinai peržiūrėti ir įvertinti jų darbus.
Mokyklų vadovai priima dvyliktokų prašymus ir nustatyta tvarka juos turės perduoti Nacionaliniam egzaminų centrui.
Pernai valstybinius brandos egzaminus laikę moksleiviai pateikė 1771 apeliacijas. Pakartotinai peržiūrėjus darbus, 89 abiturientams vertinimai padidinti, 17 – sumažinti. Likusiems vertinimai palikti tokie patys. Kiek apeliacijų bus sulaukta šiemet, kol kas neprognozuojama.
Praėjusiais metais daugiausiai abiturientų abejojo valstybinio lietuvių gimtosios kalbos testo užduočių vertinimu – gauti 643 prašymai peržiūrėti darbus. Matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimais buvo nepatenkinti 453, istorijos - 291, o anglų kalbos – 175 abiturientai.
Šių metų apeliacijos tik pradėtos registruoti, todėl statistika dar nėra pateikta.


2006-06-17Kauno teritorinės muitinės pareigūnai pristatė savo veiklą moksleiviams
Alytaus Dzūkijos vidurinėje mokykloje apsilankę Kauno teritorinės muitinės pareigūnai moksleiviams pristatė Kauno teritorinės muitinės veiklą, supažindino juos su Lietuvos muitinės istorija.
Keletą savaičių iki šio susitikimo mokykloje pastatytuose spalvingai iliustruotuose stenduose galima buvo rasti informaciją apie Lietuvos muitinės misiją ir viziją, Kauno teritorinės muitinės veiklos zoną, struktūrą, taip pat muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų sulaikytas neteisėtai gabentas prekes.
Renginio metu moksleiviams parodytas filmas apie muitinės mobiliųjų grupių darbą, papasakota apie įdomesnius kontrabandos sulaikymo atvejus, atsakingą muitinės pareigūnų darbą. Tiems, kurie sugebėjo atsakyti į klausimus apie Lietuvos muitinės istoriją, pareigūnai įteikė prizus – knygeles apie Lietuvos muitinės veiklą.
Didelio moksleivių dėmesio sulaukė mokyklos kieme išrikiuoti mobiliosios grupės automobiliai, muitinės turima patikrinimo įranga bei jos panaudojimo galimybės.
Tačiau labiausiai moksleivius sužavėjo muitinės kinologai ir jų tarnybiniai šunys, kurie pademonstravo savo sugebėjimus automobilyje aptikti paslėptus daiktus bei narkotines medžiagas.
Panašų renginį Kauno teritorinės muitinės pareigūnai buvo suorganizavę pavasarį Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, kur kartu su mokiniais ir mokytojais paminėjo Lietuvos muitinės įkūrimo 87-ąsias metines.


2006-06-17Armėnų tradicinių metalo darbų paroda
Įvairių tautų kultūrų centre Kaune atidaryta armėnų tradicinių metalo darbų paroda "Kai moteris kalba su metalu". Renginys organizuotas įgyvendinant Kauno armėnų bendrijos projektą.
Parodą sudaro apie 30 meniškai kalinėtų vario lakštų, kuriuose vaizduojami gamtiniai ir geometriniai ornamentai. Darbai atskleidžia gilias istorijos šaknis, siekiančias pagonybę. Toks kalinėjimas - viena populiariausių liaudies amato šakų Armėnijoje. Taip būdavo puošiami karių šarvai, vėliau variniai lakštai naudoti kaip puošybos elementai.
Parodos darbų autorė Svetlana Pogosian gimė 1959 m. Jerevane, Armėnijoje. Baigė Jerevano 128 vidurinę mokyklą, vėliau mokėsi Aukštesniojoje Jerevano meno mokykloje ir įgijo skulptorės – metalo kalinėtojos specialybę. Nuo 1992 m. gyvena Jonavoje, Lietuvoje. Autorė jau yra surengusi ne vieną parodą tiek Lietuvoje, tiek Armėnijoje.


2006-06-16Vilniaus gatvėse pasirodė W.A.Mozarto ir M.K.Čiurlionio troleibusai
Iki 2009 m. kasdieninėje aplinkoje kiekviename žingsnyje vilniečius pasieks suprantamai pateikta pagrindinė kultūrinė informacija. Iki metų, kuomet Vilnius taps Europos kultūros sostine, pabaigos sostinės gatvėse stovinčius stendus puoš garsiausių dailės kūrinių reprodukcijos, žinomų menininkų portretai ir pasakojimai apie juos, o troleibusuose ir autobusuose skambės pasaulinio garso muzikos kūriniai.
Į gatves jau išriedėjo 11-kos garsių muzikų atvaizdais bei informacija apie juos išmarginti troleibusai, kuriuose keleiviai gali išgirsti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Wolfgango Amadeus Mozarto (Volfgango Amadėjaus Mocarto), Fredericko Chopino (Frederiko Šopeno) kūrinius.
Planuojama, jog iki 2009 m. rudens sostinės gatvėmis riedės 50 autobusų ir troleibusų su informaciją apie menininkus ir muzikus.
Specialiai sudaryta kultūros ekspertų darbo grupė atrinko per 700 užsienio ir Lietuvos kultūros šviesuolių, kurių svarbiausieji kūriniai bei biografijos bus pristatyti miesto gyventojams ir svečiams.
Projekto "Kulturtingas" pagrindinis tikslas - suprantamai vilniečiams pateikti pagrindinę kultūrinę informaciją, skatinti labiau domėtis Lietuvos ir Europos kultūra.
Tai pirmasis oficialus projektas, ruošiantis Vilniui tapti 2009 metų Europos kultūros sostine.


2006-06-16Moksleiviai susibūrė į judėjimą už gerą mokymąsi
Praėjusių metų pabaigoje akcijos iniciatoriai paskelbė judėjimą moksleiviams už gerą mokymąsi. Vos per pusmetį judėjimo nariais panoro tapti per 2 tūkstančius moksleivių iš visos Lietuvos. Jiems įteiktos judėjimą vienijančios skaisčiai žalios spalvos apyrankės su užrašu „First you add knowledge“ – viskas prasideda nuo žinių.
Simbolinis judėjimas skelbia, jog mokytis gerai yra ne tik naudinga, bet ir labai šaunu. Nešiodamas madingą žalią judėjimo apyrankę moksleivis prisiima atsakomybę siekti žinių ir to paties skatinti savo draugus.
Pažangiausi Vilniaus miesto pagrindinių mokyklų moksleiviai tapo pirmaisiais šio judėjimo nariais ir ambasadoriais. Visi kiti Lietuvos moksleiviai, pritariantys judėjimo idėjai, turėjo registruotis interneto svetainėje.
Prieš įteikiant naujiesiems judėjimo nariams žalias mokslo apyrankes, buvo atsižvelgiama ne tik į nurodytą paskutinio trimestro pažymių vidurkį, bet ir į išdėstytą motyvaciją, kodėl jie nori jungtis prie judėjimo. Moksleiviai registravosi iš įvairiausių Lietuvos kampelių, daugiausiai Skuodo, Prienų, Joniškio, Kauno, Šakių, Vilniaus, Panevėžio, Raseinių miestų ir rajonų – iš viso iš 350 mokyklų.
Šiai idėjai pritarė ir judėjimo nariais panoro tapti ne tik moksleiviai, bet ir kai kurių mokyklų mokytojai bei poros aukštųjų mokyklų studentai.
Didėjant kokybiško išsilavinimo reikšmei šiandienos darbo rinkoje, labai svarbu, kokias ir kiek žinių žmogus sugeba sukaupti iki pradėdamas dirbti. Įdomų ir gerai apmokamą darbą įgyti galima tik skiriant daug jėgų ir dėmesio mokslams jau nuo vidurinės mokyklos laikų.


2006-06-15Lietuvių kompozitoriaus sėkmė pasauliniame radijo forume
Jau 53-ąjį kartą vykusiame pasauliniame radijo forume „Tarptautinė kompozitorių tribūna“ vienu geriausių kūrinių jaunimo kategorijoje pripažintas lietuvių kompozitoriaus Vytauto V. Jurgučio kūrinys.
Vytauto V. Jurgučio elektroakustinę kompoziciją „Terra tecta“ įgrojo violončelininkas Mindaugas Bačkus. Forumo delegatai slaptu balsavimu lietuvio kūrinį išrinko į geriausių jaunųjų kompozitorių kūrinių trejetuką Daugiausia balų šioje kategorijoje pelnė latvių kompozitoriaus Eriko Ešenvaldo chorinis kūrinys „Legende de la femme emmurée“ (Legenda apie užmūrytą moterį).
„Tarptautinę kompozitorių tribūną“ (International Rostrum of Composers) kasmet organizuoja Tarptautinė muzikos taryba (International Music Council) prie UNESCO. Šiemet radijo įrašų forume Paryžiuje dalyvavo 30 visuomeninių radijo stočių iš 4 kontinentų. Lietuvai atstovavo Lietuvos radijas.
Jau trečius metus Lietuvių kompozitorių kūriniai šiame forume iškopia į aukštas vietas. 2004-aisiais viena iš forumo lyderių tapo Onutės Narbutaitės „Melodija alyvų sode“, o tarp jaunųjų kompozitorių – Mariaus Baranausko „Kalbėjimas“, pernai vienu geriausių kūrinių ir bendroje kategorijoje, ir jaunimo grupėje pripažintas Ramintos Šerkšnytės „Sūkurys“.
Tiek Šerkšnytės, tiek Jurgučio, tiek pernai absoliučiu nugalėtoju tapusio latvio Martino Vilumo mokytojas yra kompozitorius Osvaldas Balakauskas, kurio kūrinys fortepijonui solo „Kaskados-3“ taip pat nedaug nusileido geriausiems kūriniams bendroje kategorijoje.


2006-06-15Profesinio informavimo sistemos kūrimas įsibėgėja
Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti projekto „Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas“ atlikti darbai. Projekto įgyvendinimui buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Švietimo bendruomenei buvo pristatyta AIKOS programinės įrangos tarpinės versijos specifikacija bei Profesinio informavimo infrastruktūros modelis.
Sistema suteikia galimybę vartotojui AIKOS tinklalapyje peržiūrėti ir atsispausdinti reikalingą informaciją (mokymo programų ir kvalifikacijų aprašus, mokymo įstaigų sąrašus, statistinę informaciją, padėties darbo rinkoje apžvalgas ir pan.). Be to, vartotojas turės galimybę atlikti karjeros testus, gauti informaciją apie įsidarbinimo galimybes.
AIKOS specifikacijoje numatyta, jog atviroji informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema turės galimybę keistis informacija su Europos mastu veikiančia sistema PLOTEUS II. Tokiu būdu Europos Sąjungos šalių vartotojai gaus išsamią informaciją apie profesinį orientavimą Lietuvoje.
Profesinio informavimo infrastruktūros tinklas apima daugelį institucijų, veikiančių tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu. Profesinio informavimo taškų (PIT) tinklas skirtas papildyti profesinio informavimo infrastruktūros įstaigų ir organizacijų veiklą. PIT – tai akredituota institucija, turinti įrengtas laisvos prieigos prie interneto vietas, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių ar sukauptą informaciją kompiuterinėse laikmenose.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 61 profesinio informavimo taškas. Numatyta, jog būtina įsteigti dar 640 taškų, kurie bus tolygiai išdėstyti visoje Lietuvos teritorijoje.


2006-06-14Lietuvos gyventojų tremčiai atminti - paroda
Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje atidaryta paroda "Tremties ženklai". Ši paroda skirta prisiminti lietuvių tremtis į Rytus, emigraciją į Vakarus, rezistenciją pogrindyje. Ekspoziciją sudaro politinių kalinių, tremtinių, emigrantų buvę daiktai, meno dirbinėliai, siuvinėti laiškai.
1941 metų birželio 14 dieną Sovietų Sąjungos represinės struktūros pradėjo organizuotus masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į atokias šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas.
Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.
Manoma, kad dėl 50 metų trukusios sovietinės okupacijos per trėmimus, egzekucijas, kalėjimus, rezistentų žudynes, priverstinę emigraciją ir žuvusiųjų nepagimdytus vaikus Lietuva neteko beveik milijono savo piliečių.
Tačiau birželio 14-oji ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi, vilties sugrįžti į tėvynę, vilties išvysti savo artimuosius. Viltis palaikė tremtinius ir kalinius sunkiausiais, juodžiausiais jų gyvenimo metais, suteikė jėgų ir tvirtybės.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę birželio 14-oji Lietuvoje pažymima kaip Gedulo ir vilties diena.


2006-06-14Paremti mokslą ir technologijas populiarinantys projektai
Švietimo ir mokslo ministerija šiemet parėmė visus mokslo ir technologijų populiarinimo projektus, kurie buvo pateikti trečius metus vykstančiam konkursui „Populiarinimo festivaliai, stovyklos, ekskursijos ir kiti renginiai“. Penkiems mokslą ir technologijas populiarinantiems projektams skirta 110 tūkstančių litų.
Finansavimas skirtas: viešosios įmonės „Mokslas ir inovacijos visuomenei“ projektui - mokslo festivaliui „Erdvėlaivis Žemė“, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos dviem projektams - mokslo festivaliui, skirtam jaunimui „Pamatyk kitaip“, ir vasaros stovyklai „Idėjų kalvė“.
Taip pat paremtas Fizikos fakulteto mokslinės draugijos „Alumnis“ projektas, skirtas Lietuvos mokiniams. Projektas vadinasi „Mokslas – sveikata!“. Projekto metu mokslininkai aplankys 20 mokyklų visose Lietuvos apskrityse ir pademonstruos įdomiausius fizikos eksperimentus.
Parama skirta ir autorių grupės (I. Astrauskaitės, T. Petrikio, E. Papageorgiou) pateiktam projektui - praktiniam seminarui „Naujausių kompiuterinių technologijų panaudojimas kuriant muziką vaizdams“. Pagrindinė projekto idėja - surengti praktinį seminarą elektroninės muzikos kompozitoriams, kaip kuriant muziką panaudoti naujausias kompiuterines technologijas.
Švietimo ir mokslo ministerijos organizuoto konkurso tikslas – populiarinti mokslo ir technologijų naujoves, laimėjimus, aiškinti mokslo poveikį visuomenės raidai, skatinti visuomenės, ypač mokinių ir studentų, domėjimąsi mokslinio pažinimo procesais, padėti suprasti mokslo veiklą ir jos rezultatus.


2006-06-13Vilniuje atidengtas bareljefinis paminklas M.Sleževičiui
Buvusioje Vyriausybės rezidencijos vietoje (Gedimino pr.13/Vilniaus g.) atidengtas bareljefinis paminklas valstybininkui Mykolui Sleževičiui, Lietuvos II Vyriausybės (1918–1919) vadovui įamžinti. Renginyje dalyvavo laikinasis Ministras Pirmininkas Zigmantas Balčytis, Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas, istorikas - humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas Algirdas Jakubčionis.
Paminklinio ženklo autorius buvo išrinktas Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos iniciatyva paskelbus viešą konkursą tarp Vilniaus dailės akademijos studentų. Konkurso nugalėtojas - skulptorius Anicetas Vambutas.
Mykolas Sleževičius – vienas įžymiausių nepriklausomos Lietuvos demokratinio judėjimo veikėjų, tris kartus vadovavęs koaliciniams Ministrų kabinetams, ilgametis Liaudininkų partijos pirmininkas, Seimų atstovas. Tai spalvinga asmenybė, ilgus metus dirbusi visuomenininko, politiko, kultūrininko, teisininko darbus.


2006-06-13Studentai užkirto kelią trims žinomiems KU profesoriams
Klaipėdos universiteto (KU) studentai sutrukdė trims žinomiems profesoriams dalyvauti Komunikacijos, Socialinės geografijos bei Bibliotekininkystės katedrų vedėjų rinkimuose.
Vadovaujantis LR Aukštojo mokslo įstatymu, jei asmuo yra sulaukęs 65-erių metų, jis gali dalyvauti katedros vedėjo konkurse tik gavęs trijų universiteto bendruomenės dalių - Senato, Tarybos ir studentų atstovybės - pritarimą.
Profesoriai Stasys Vaitekūnas, Viktoras Urbonas ir Vytas Urbonas jau yra pasiekę nustatytą amžiaus ribą, o jų kadencijos artėja prie pabaigos.
Universiteto Senato ir Tarybos nariai nematė jokių kliūčių šiems profesoriams siekti naujų kadencijų ir sutikimą dalyvauti vedėjų rinkimuose davė.
Tačiau KU studentų sąjunga laikosi pozicijos, jog aukštąją mokyklą būtina jauninti, todėl nutarė sutikimo neduoti.
Nors neturint studentų pritarimo profesoriai kandidatuoti į katedrų vedėjus nebegali, galimybė jiems toliau eiti pareigas yra. Universiteto rektorius prof. Vladas Žulkus savo įsakymu gali kolegas paskirti laikinaisiais vedėjais vieneriems metams.


2006-06-12Siūloma nuo karo prievolės atleisti neakivaizdininkus
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai registravo Karo prievolės įstatymo pataisą, numatančią, jog privalomoji pradinė karinė tarnyba būtų atidedama ne tik dieniniame ar vakariniame aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų skyriuose studijuojantiems jaunuoliams, bet ir neakivaizdines studijas pasirinkusiems vaikinams.
Liberalai mano, jog dabartinė tvarka pažeidžia studentų lygiateisiškumo principą. Jei tvirtinama, jog neakivaizdiniu būdu įgytas diplomas toks pat vertingas, kaip ir dieninio skyriaus studento diplomas, tai neakivaizdžiai aukštojo išsilavinimo siekiantys jaunuoliai lygiai taip pat turi turėti galimybes planuoti savo studijas ir karjerą.
Neakivaizdinės studijos dažnai yra vienintelė galimybė asmeniui įgyti išsilavinimą, kuris yra būtinas siekiant tolesnio visaverčio gyvenimo, todėl būtina skatinti bei remti šią studijų formą pasirenkančius asmenis.
Eligijaus Masiulio ir Gintaro Steponavičiaus siūlomomis pataisomis, privalomoji pradinė karo tarnyba būtų atidedama visiems aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų studentams nepriklausomai nuo jų studijų formos.


2006-06-12ES parama Lietuvos muziejininkų kvalifikacijos kėlimui
Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) kartu su dešimčia muziejų-partnerių pradeda dvimetę muziejininkų kvalifikacijos kėlimo programą "XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas". Pagrindinis projekto tikslas – pagilinti darbuotojų profesines ir užsienio kalbų žinias, pagerinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, suteikti šiuolaikiniam muziejininkui būtinų vadybos bei rinkodaros žinių.
Europos socialinis fondas projektui skyrė daugiau nei 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projektui bus skirta iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.
Lietuvai tapus ES nare, išsiplėtė kultūrinių mainų su kitais sąjungos muziejais galimybės, tačiau glaudesniems partnerystės ryšiams užmegzti neretai trukdo nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas. Menkos kalbų žinios, kaip ir komunikacijos įgūdžių stoka neleidžia muziejininkams aktyviau dalyvauti tarptautinių muziejininkų organizacijų veikloje, tinkamai reprezentuoti muziejuose saugomą Lietuvos kultūros paveldą Europos kultūrinėje erdvėje.
Vykdant šį projektą, kvalifikaciją kels 298 jame dalyvaujantys muziejų darbuotojai. Net 215 muziejininkų tobulins anglų kalbos žinias, kiek mažesnės bus vokiečių, rusų, lenkų bei prancūzų kalbos grupės. Kompiuterinio raštingumo lygį kels iš viso 92 žmonės. Projektui įgyvendinti bus parengtos 26 dalykų programos pagal keturias mokymų sritis – specifinės muziejininkystės temos, administracinių ir rinkodaros gebėjimų ugdymas, informacinių technologijų bei kalbų įgūdžių tobulinimas.


2006-06-11„Britannica“ nenori būti lyginama su „Wikipedia“
Neseniai mokslo žurnalas „Nature“ atliko tyrimą ir savo išvadose tvirtino, jog „Wikipedia“ straipsniai mokslo tema savo tikslumu „nedaug atsilieka“ nuo „Britannica“ aprašų.
Enciklopedija „Britannica“ tvirtina, jog „Nature“ tyrimas „turi lemtingų klaidų“, ir išspausdino 20 puslapių paneigimą, kuriame stengiamasi diskredituoti šį tyrimą.
Paneigime „Britannica“ išryškina keletą prieštaringų momentų. Pirma, recenzentams buvo pateiktos ištraukos, o ne pilni straipsniai, todėl susidarė įspūdis, kad „Britannica“ praleido tam tikrą informaciją. Antra, „Nature“ pertvarkė ir perredagavo „Britannica“ straipsnius. Trečiasis nusiskundimas – „Nature“ naudojo tekstus iš studentams skirto bazinio enciklopedijos leidimo.
„Nature“ suskubo pareikšti neketinanti grįžti prie tyrimo. Mokslo leidinys teigia, kad net jeigu „Britannica“ kritikoje yra dalis tiesos, abi enciklopedijos buvo nagrinėjamos vienodai ir bet kokie procedūriniai netikslumai būtų turėję abiem enciklopedijom vienodą poveikį.


2006-06-11Žurnalistikos pradininkas P.Babickas sugrįžo į Lietuvą
Prieškario Lietuvos radijo žurnalistikos pradininko Petro Babicko palaikai parvežti į Lietuvą ir perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse. Palaikus iš už Atlanto parvežė Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos delegacija.
Petras Babickas gimė 1903 metais. Kauno radiofone jis pradėjo dirbti 1926 metais. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Babickas pasitraukė į Vakarus. 1949 m. apsigyveno Brazilijoje Rio de Žaneire, kur aktyviai reiškėsi vietos lietuvių bendruomenėje, dirbo Lietuvos atstovybėje sekretoriumi, kultūros skyriaus vedėju, spaudos atašė, lietuviškai vedė laidas Brazilijos lietuviams. 1991 metais jis ten ir mirė.
P.Babickas ne kartą yra teigęs jog nori grįžti į nepriklausomą Lietuvą. Nors iki pat mirties jis nepriėmė Brazilijos pilietybės, tačiau į nepriklausomą Lietuvą grįžti nespėjo.
P. Babickas žinomas ir kitose srityse, buvo - poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, dailininkas, kraštotyrininkas, redaktorius, kino operatorius, pedagogas, diplomatas, keliautojas.


2006-06-10Mokslo festivalis "Pamatyk kitaip" sulaukė didelio susidomėjimo
Kauno ir Vilniaus jaunimas, vadovaujamas Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, Kaune organizavo pirmąjį mokslo populiarinimo festivalį "Pamatyk kitaip". Visuomenei buvo pristatomos įvairios mokslo šakos: biologija, chemija, istorija, filologija, matematika-informatika, fizika.
Festivalis daugiausia dėmesio sulaukė iš vaikų, kuriuos domino ir egzotiškų gyvūnėlių paroda, apelsino DNR išskyrimas buitinėmis sąlygomis, žodžių smiginis, archeologija smėlio dėžėje, kraujo reakcija, plazmos kamuolys, dūžtančios gėlės ir t.t. Prof. V. Mildažienė organizavo konkursą "Piešiame mokslininką", kurio tikslas – išsiaiškinti, koks mokslininko įvaizdis vaikų sąmonėje.
Organizatoriams padėjo VDU biologijos bei KTU fizikos katedrų mokslininkai, Lietuvos biochemikų draugija, Kauno T. Ivanausko Zoologijos muziejus bei Lietuvos Miškų institutas.
Renginys publikai patiko, ir nepaisant nepalankaus oro, susidomėjimas juo buvo didelis. Tokių festivalių poreikį liudija ir 2005 m. Eurobarometro tyrimas "Europeans, Science and Technology", kuris parodė, kad lietuviai vieni mažiausiai besidominčių mokslu visoje Europoje.


2006-06-10Sostinės senjorai surengė mažąją dainų šventę
Vilniaus mokytojų namų kiemelyje įvyko Vilniaus miesto senjorų mažoji dainų šventė „Mes vėl kartu". Šventėje dalyvavo Vilniaus miesto senjorų chorai, vokaliniai ansambliai, šokių kolektyvai.
Idėja rengti šią šventę gimė pedagogui Gintarui Skapui. Jis mano, jog bendri renginiai su Pilaitės ir Šeškinės senjorais leido pajusti juose slypinčią potenciją didesniems renginiams, skirtiems visai Vilniaus bendruomenei. Visus šiuos žmonės vienija ne vien gyvenimo patirtis, bet ir noras aktyviai įsijungti į miesto kultūrinį gyvenimą, nelikti nuošalyje ir pastoviai jausti visuomenės pulsą.
Brandžiausi kolektyvai yra miesto centre, tačiau ganėtinai daug dienos centrų, klubų ir panašia veikla užsiimančių kolektyvų yra tolėlesniuose rajonuose. Taigi šios šventės siekis – maksimaliai aprėpti visą Vilniaus miesto bendruomenę.
Šventėje pasirodė „Antakalnio Bočiai” (vad. J.Eimantas), Taurakalnio kolektyvas „Taurakalnio ainiai” (vad. A. Norvilas), Vilniaus mokytojų namų senjorų klubo „Versmė” ( vad. R. Sabaliauskienė) vokalinis ansamblis, „Senamiesčio ainiai”, Pilaitės bendruomenės folkloro ansamblis ,,Pilaitė”, Šeškinės dienos centro ,,Atgaja” senjorų choras. Vilniaus miesto senjorų Mažąją dainų šventę savo dainomis pasveikino LVJC ansamblio ,,Ugnelė” vaikų choras, vadovė V.Skapienė.
Pasak organizatorių, visai realu, kad ši šventė ,,Mes vėl kartu” bus rengiama ir kitais metais, išplečiant dalyvių būrį iki Vilniaus rajono ribų, su mintimi 2009 metais sujungti ir pakviesti į Vilnių visus respublikos senjorų chorus.


2006-06-09Vilniuje planuojama pastatyti paminklą broliams Vileišiams
Vilniuje bus įamžintas garsių lietuvybės puoselėtojų brolių Petro, Antano ir Jono Vileišių atminimas. Planuojama, jog 2010 metais T.Kosciuškos gatvėje esančiame skvere iškils jiems skirtas paminklas. Vilniaus miesto taryba jau patvirtino sostinės Savivaldybės ir viešosios įstaigos „Vileišių kolegija“, ketinančios statyti paminklą, sutartį.
Sutartyje numatoma, kad „Vileišių kolegija“ rūpinsis rėmėjų lėšų rinkimu, paminklo sukūrimo konkursu ir pastatymo darbais, kurie kainuos apie 800 tūkst. litų. Savivaldybė įsipareigoja organizuoti teritorijos prie paminklo sutvarkymo darbus, kurių numatoma vertė yra 1,1 mln. litų.
Paminklui sukurti bus skelbiamas konkursas, kurio nugalėtoją numatoma paskelbti po dvejų metų, o paminklą pastatyti – po ketverių metų nuo sutarties pasirašymo.
Visi trys broliai Vileišiai buvo slaptosios spaudos darbuotojai ir rėmėjai, visi trys baigė aukštuosius mokslus. Vyriausiasis, Petras Vileišis, buvo įžymus kelių inžinierius, geležinkelių ir tiltų statytojas, verslininkas ir verslininkystės ideologas, lietuvių tautos atgimimo žadintojas.
Brolio pradėtos Vilniaus sulietuvinimo akcijos talkininku buvo daktaras Antanas, pirmosios lietuviškos mokyklos – Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos – steigėjas, lietuvių kultūros draugijų organizatorius ir vadovas, lietuviškų knygų medicinos bei higienos žinioms populiarinti autorius ir leidėjas.
Jauniausiasis brolis, Jonas Vileišis, žinomas kaip demokratinių idėjų puoselėtojas, aktyvus Vilniaus kultūrinio sąjūdžio dalyvis, Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto bendraautorius ir signataras, pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, laikraščių, tarp jų ir „Lietuvos žinių“, steigėjas ir leidėjas, publicistas, Lietuvos miestų sąjungos kūrėjas, kultūros ir meno mecenatas.


2006-06-09Švietimo ir mokslo ministerija parėmė tarptautinių duomenų bazių licencijavimą
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento sudarytos darbo grupės sprendimu 360 tūkstančių litų skirta Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai (LMBA) licencijuoti 44 užsienio duomenų bazes. Dar 48 užsienio duomenų bazės licencijuotos savarankiškai ar per kitus konsorciumus.
Jau antrus metus iš eilės Švietimo ir mokslo ministerija didina skiriamų lėšų skaičių visateksčių duomenų bazių prenumeratai. Jos tampa vis prieinamesnės mokslo ir studijų įstaigų bei regionų bibliotekose.
Licencijuojamose duomenų bazėse yra nuo keliolikos iki kelių tūkstančių žurnalų ir kitokių elektroninių išteklių pavadinimų. Vienomis jų galima naudotis namuose turint kompiuterį ir internetą, kai kuriomis - bibliotekoje ar iš licencijuojančio universiteto kompiuterių tinklo.
LMBA nariai – aukštosios mokyklos, mokslinių institutų bibliotekos, viešosios bibliotekos - testuoja tas duomenų bazes, kurias ketina licencijuoti. Jei testavimo metu paaiškėja, kad duomenų bazė reikalinga Lietuvos mokslo bendruomenei, sprendimą skirti finansavimą ir jo dydį priima Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento sudaryta komisija. Remiamos tiek specifinės, tik kelių bibliotekų prenumeruojamos duomenų bazės (GMID, AMP Package),tiek ir tos, kurias prenumeruoja daugelis universitetų (EBSCO Publishing, ProQuest, Oxford Journals Online).
Duomenų bazių licencijavimo pradininkas buvo Atviros Lietuvos fondas, 1999 metais itin palankiomis sąlygomis pasiūlęs licencijuoti EBSCO Publishing duomenų bazių paketą (10 duomenų bazių). Tai buvo pirmosios Lietuvos skaitytojus pasiekusios duomenų bazės.


2006-06-08Lietuvių mokslininkų veikalas sulaukė pasisekimo Kinijoje
Kinijos leidykla Chemical Industry Press“ išleido knygos „Įvadas į kietakūnį apšvietimą“ (A. Žukauskas, M. S. Shur, R. Gaska, Introduction to Solid-State Lighting, John Wiley & Sons, 2002, anglų k.) vertimą į kinų kalbą.
Du iš trijų šios knygos autorių yra lietuviai - Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas Artūras Žukauskas ir Vilniaus universiteto auklėtinis, JAV bendrovės „Sensor Electronic Technology, Inc.“ prezidentas Dr. Remigijus Gaška (Remis Gaska). Trečiasis knygos autorius – Renselerio politechnikos instituto (JAV) profesorius Michaelis S. Shuras.
Kinijoje dėmesys į naujausioms šviesos technologijoms skirtą knygą atkreiptas neatsitiktinai. Šioje šalyje sparčiai plėtojamos optoelektronikos technologijos, tarp jų puslaidininkinių šviestukų gamyba.
Kietakūnių šviesos šaltinių srityje lietuviai mokslininkai yra sukaupę daug žinių ir patirties. Prof. A. Žukauskas dirba puslaidininkių, skirtų optoelektronikai, medžiagotyros bei naujausių šviestukų taikymo srityse. Dr. R. Gaška – aukštųjų technologijų bendrovės, pasaulyje pirmaujančios ultravioletinių šviestukų gamyboje, vadovas.
Per kelerius metus lietuvių autorių „Įvadas į kietakūnį apšvietimą“ tapo plačiai žinomas – šią knygą galima rasti daugelio šalių universitetų bibliotekose, ja naudojasi mokslininkai ir inžinieriai, dirbantys puslaidininkinės optoelektronikos srityje. Dabar juos papildė vienas gausiausių pasaulyje skaitytojų būrys.


2006-06-08Europos studentų dalyvavimas aukštojo mokslo politikoje - imitacinis
Daugiau nei 100 studentų atstovų iš 35 Europos šalių Vienoje (Austrija) vykusiame Europos studentų konvente pripažino, kad kol kas tik deklaruojama, jog studentai dalyvauja aukštojo mokslo politikos, kartu ir Žinių Europos formavime. Jų parengta pozicija bus pristatyta Europos Komisijai, kur bus bandoma rasti šios problemos sprendimo būdus.
Tarptautinį renginį du kartus per metus organizuoja Europos studentų sąjunga (ESIB).
Šiame, vienuoliktajame, Europos studentų konvente nagrinėta Lisabonos strategijos įtaka Europos aukštajam mokslui.
ESIB per savo narius visose Europos šalyse nuolat tiria bendros Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo procesą. Pavasarį Bergene (Norvegija) vykusiame Bolonijos procese dalyvaujančių šalių švietimo ministrų susitikime ESIB pristatė "Juodąją Bolonijos knygą", kur remiantis atliktais tyrimais įtrauktos šalys, nepakankamai prisidedančios prie Bolonijos proceso įgyvendinimo.
11-jame Europos studentų konvente pranešimus skaitė Pasaulio mokytojų konfederacijos generalinis sekretorius Gaston de la Haye, Europos Aukštojo mokslo ir politikos mokslų centro atstovas dr. Carlo Salerno. Susirinkusiuosius sveikino šiuo metu Europos komisijai pirmininkaujančios Austrijos Švietimo ir mokslo ministras.
Lietuvos studentų sąjunga, atstovaujanti studentų interesus Lietuvoje ir užsienyje, yra ESIB narė nuo 1998 metų.


2006-06-07J.Miltinio kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės paveldu
Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugoma Juozo Miltinio kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.
Režisieriaus asmeninį archyvą sudaro visą gyvenimą kaupti asmeniniai, kūrybos veiklos dokumentai, korespondencija, rankraščiai, fotografijos.
Vertingiausia archyvo dalis - kūrybos bei veiklos medžiaga: dailininkų laiškai režisieriui, užrašų knygelės, konspektai, piešiniai, pjesių originalai ir vertimai rankraščiuose, teatrinės veiklos dokumentai bei asmeninės ir spektaklių fotografijos.
Studijų centre saugomi autentiški ir unikalūs rašytiniai, grafiniai, garso ir vaizdo dokumentai yra svarbus šaltinis Lietuvos teatro ir kultūros istorijos tyrinėtojams. Jie nušviečia šio garsaus Lietuvos žmogaus gyvenimo kelią bei atspindi Lietuvos teatro raidą.


2006-06-07Popkultūra skverbiasi ir į Lietuvos aukštųjų mokyklų programas
Netrukus ISM Vadybos ir ekonomikos universitete šalies verslininkai, kultūros ir meno vadybininkai, pramogų centrų vadovai mokysis masinės kultūros paslapčių. Popkultūros studijose bus nagrinėjamos tokių prekės ženklų kaip MTV, „Virgin“, „Coca-Cola“ arba tokių asmenybių kaip Andy Warholas ar Donaldas Trumpas populiarumo istorijos ir jų reikšmė kultūrai. Dizaineriai mokysis popkultūros kuriamų vaizdų meno, jų naudojimo reklamoje.
Teorinę kurso dalį dėstys lektoriai, o praktinėse paskaitose savo patirtimi su popkultūros magistrantūros programos lankytojais dalinsis ir mūsų šalies pramogų pasaulio žvaigždės. Martynas Starkus ir Jogaila Morkūnas ketina papasakoti, kaip pradėjo renginių organizavimo ir vadybos verslą. ISM popkultūros verslo vadybos magistrantūros dėstytojas Gintautas Mažeikis mano, jog tokių studijų poreikis Lietuvoje jau yra. Festivalių ar kitų masinių renginių sėkmė labai priklauso nuo vadybininkų profesionalumo, o jų mūsų šalyje vis daugėja.


2006-06-06Lietuviškas kinas galės rungtis dėl prestižinės "Oskaro" statulėlės
Lietuva įgijo teisę siųsti geriausią lietuvišką filmą į Amerikos kino meno akademijos konkursą ir rungtis dėl prestižinės "Oskaro" statulėlės geriausio užsienio filmo kategorijoje.
Lietuvos kinematografininkų sąjungai buvo pasiūlyta sudaryti vykdomąjį komitetą iš ne mažiau kaip 7 gerai žinomų kino meno žmonių.
Vykdomąjį komitetą sudarys: kino režisierius Arūnas Matelis, dramaturgas Icchokas Meras, operatorius Rimvydas Leipus, kinotyrininkas Saulius Macaitis, aktorius Kostas Smoriginas, režisierius Audrius Stonys, operatorius ir režisierius Kornelijus Matuzevičius. Sąjunga jau gavo Amerikos kino meno akademijos žinią, patvirtinančią Lietuvos Vykdomojo komiteto sudėtį.
Komitetas įpareigotas kasmet išrinkti geriausią lietuvišką filmą ir jį deleguoti į konkursą. Darbą jis pradės jau šį rudenį.
Pagal filmų atrankos taisykles, 2006 metų "Oskaro" konkurse užsienio filmų kategorijoje galės dalyvauti tik vienas vykdomojo komiteto atrinktas lietuviškas filmas.
Atrankoje dalyvaus tik tie filmai, kurių premjera Lietuvoje įvykusi ne anksčiau kaip 2005-ųjų spalio 1 dieną ir ne vėliau kaip 2006 metų rugsėjo 30 dieną ir kurie nebuvo transliuoti jokiu televizijos kanalu ar internetu.


2006-06-06Nuo rudens Briuselyje ir pradinukai galės mokytis lietuviškai
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje bendromis pastangomis nuo šių metų rugsėjo Europos mokykloje Briuselyje pradės veikti lietuvių kalbos sekcija pradinių klasių mokiniams, kurioje pagrindiniai mokomieji dalykai – gimtoji kalba, matematika ir pasaulio pažinimas pradinukams Briuselio II (Voluvės) mokykloje bus dėstomi lietuviškai. Po įstojimo į Europos Sąjungą iš naujų šalių narių Lietuvai kol kas vienintelei iš Baltijos šalių pavyko atidaryti tokią sekciją.
Švietimo ir mokslo ministerija artimiausiu metu rengiasi organizuoti atranką ir nuo rugsėjo pradžios siųsti į Briuselį dirbti pradinių klasių mokytojus, turinčius pedagoginės patirties, gebančius bendrauti bent viena Europos mokyklų darbo kalba (anglų, prancūzų ar vokiečių) ir turinčius darbo tarptautinėje mokykloje, tarptautiniame projekte ar programoje patirties. Ji kviečia visus pradinių klasių mokytojus, susidomėjusius galimybe dirbti tarptautinėje Europos mokykloje Briuselyje, informuoti apie savo ketinimus švietimo ir mokslo ministeriją.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir prisijungus prie tarptautinės Europos mokyklų konvencijos, nuo 2004 metų rudens dviejose Europos mokyklose (Briuselyje ir Liuksemburge) lietuvių mokiniams sudarytos sąlygos mokytis gimtosios kalbos.


2006-06-05Parodoje – naujos meno srovės iš Australijos ir Naujosios Zelandijos
Paroda „Potvynis“ siekia supažindinti Lietuvos publiką su 32 šiuolaikinio meno kūrėjais ir dviem menininkų grupėmis iš Australijos ir Naujosios Zelandijos bei apžvelgti jų kultūrą tiriančiu ar humoristiniu žvilgsniu.
Parodoje demonstruojami įvairiomis meno priemonėmis sukurti darbai - piešiniai, tapyba, fotografija, skulptūra, video ir performansai.
„Potvynis“ suskirstytas į tris negriežtai apibrėžtas temines grupes: Populiarūs įvaizdžiai, Priemiesčiai ir Žvilgsnis į ateitį bei pristato tris menininkų kartas, pradedant nuo Billo Culberto ir baigiant A.L.A.N.‘u Hsu.
Daugelis parodos darbų atspindi Lietuvos požiūrį į Australiją ir Naująją Zelandiją, susirūpinimą aplinka, miesto bei gatvės kultūrą.
Išskirtinę parodos dalį sudaro menininkai, atvykę į Vilnių sukurti konkrečiai vietai pritaikytų ar su Lietuvos kultūra susijusių kūrinių.
Tai iki šiol didžiausia šias dvi šalis kartu pristatanti paroda tarptautiniu mastu. Ją kartu su Šiuolaikinio meno centru organizavo „Zachęta“ nacionalinė dailės galerija Varšuvoje.


2006-06-05Pradedama kovos su patyčiomis programa
Psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams teikianti tarnyba „Vaikų linija“ pirmą kartą Lietuvoje konkrečioje mokykloje pradės įgyvendinti patyčių prevencijos programą.
Sostinės Pilaitės bei kontrolinėje, kurios pavadinimas yra neskelbiamas, vidurinėse mokyklose „Vaikų linija“ atliko patyčių paplitimo tyrimą. Jo duomenimis, net 73,2 proc. 4-10 klasių Pilaitės vidurinės mokyklos moksleivių prisipažino, kad bent kartą per pastaruosius du mėnesius tyčiojosi iš savo bendramokslių. 64,5 proc. vaikų teigė, kad buvo tapę patyčių aukomis.
Labiausiai paplitusios patyčių formos mokykloje yra apkalbinėjimas, jį paminėjo 61 proc. apklaustųjų, grasinimas (57 proc.), prasivardžiavimas (57 proc.), stumdymas (38 proc.), 29 proc. vaikų pabrėžė, kad yra ignoruojami.
Iki 2007 m. pabaigos Pilaitės vidurinėje mokykloje veiks patyčių prevencijos programa. Ji remsis įvairiose šalyse vykdomų patyčių prevencinių programų patirtimi bei metodais, kurias Smurto tyrimų ir prevencijos centras (Kolorado valstija, JAV) paskelbė vienomis efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.
Vykdant „Vaikų linijos“ patyčių prevencijos programą mokykloje, jau suformuota koordinacinė grupė, bus rengiami šiuolaikinių prevencijos principų mokymai mokyklos personalui, mokoma, kaip reaguoti į patyčių situacijas, analizuojamos klaidingos nuostatos patyčių reiškinio atžvilgiu, taip pat bus organizuojama konferencija mokyklos bendruomenei, tėvams ir patiems vaikams, vyks užsiėmimai mokiniams.


2006-06-04Klaipėdoje ir Palangoje – vokiečių kultūros dienos
Vokiečių kultūros dienų festivalis plečia savo geografiją – šiemet jis vyko ne tik Klaipėdoje, bet buvo pasiekiamas ir Palangos poilsiautojams. Renginiais buvo pristatoma tiek tradicinė, tiek ir modernioji Vokietijos kultūra.
Klube „Ramybė“ buvo parodyti kruopščiai atrinkti Vokietijos filmų kūrėjų darbai. Trumpųjų filmų programa „TRUMPAI IR GERAI II“ - ankstesnės Goethe’s instituto programos „TRUMPAI IR GERAI“ tęsinys. Du vakarus iš eilės net po tris valandas trukusias filmų programas sudarė 27 nauji darbai, kurie pateikė Vokietijoje pastaraisiais metais sukurtų trumpametražių filmų bei kino tendencijų apžvalgą.
Filmai komplektuojami į juos apjungiančias programas: „Tu ir aš“ (5 filmai, viso 81 min.), „Arti ir toli“ (8 filmai, viso 108 min.), „Jauni ir seni“ (7 filmai, viso 97 min.) „Sprukti ar likti?“ (7 filmai, viso 75 min.).


2006-06-04Vilniuje – organizacijos "Europos miestai prieš narkotikus" metinė merų konferencija
Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, J.E.Islandijos Respublikos Prezidentas Ólafur Ragnar Grimsson, -"Europos miestai prieš narkotikus“ (Europian Cities Against Drugs - ECAD) vadovas Tomas Hallberg ir Lietuvos AIDS centro direktorius, organizacijos "Europos miestai prieš narkotikus" patariamosios tarybos narys dr. Saulius Čaplinskas rotušėje žiniasklaidai pristatė metinę "Europos miestai prieš narkotikus" konferenciją.
Į birželio 1-2 dienomis vykusią konferenciją atvyko apie 20 įvairių Europos miestų merų ir vicemerų. Renginio garbės svečias – J.E Islandijos Respublikos Prezidentas Ólafur Ragnar Grimsson, ECAD projektų globėjas.
"Europos miestai prieš narkotikus" – tai 1994 m. Stokholme, Švedijoje, įkurta ne pelno siekianti, aktyviausiai laisvą nuo narkotikų Europą propaguojanti organizacija, atstovaujanti milijonus Europos piliečių. Ši organizacija vienija netoli 300 įvairių Europos miestų savivaldybių, tarp kurių yra ir Vilniaus miestas. Jis šiemet ir buvo pasirinktas ECAD metinei merų konferencijai.
Lietuvoje ECAD organizacija vykdo įvairius projektus, lankosi kalėjimuose, čigonų tabore, gabena labdaras, organizuoja švietimo projektus žurnalistams, mokytojams, moksleiviams, medikams ir t.t. Padėjo ir padeda besigydantiems narkomanams įsitvirtinti gyvenime, kai kuriuos apmoko darbo užsienyje, o šie, pasveikę ir įsitvirtinę, padeda savo likimo broliams.
Minėtos organizacijos nariais Lietuvoje yra Vilnius , Alytus, Kaunas,Klaipėda, Kretinga, Mažeikiai, Trakai ir Visaginas.


2006-06-03Vilniaus Kongresų rūmuose – rytų ir vakarų kultūrų sandūra
Vilniaus kongresų rūmuose vyko simfoninės muzikos vakaras „Odė džiaugsmui“. Koncerte „Rytai – Vakarai“ kartu su mūsų šalies dainininkais ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru muzikuos mišrus choras iš Japonijos „Takasaki Daiku Gasshodan“. Diriguos maestro Gintaras Rinkevičius.
Choras pagrindinę savo veiklos dalį paskyrė įžymiosios Beethoveno Devintosios simfonijos atlikimui. Netgi choro pavadinimas „Takasaki Daiku Gasshodan“, japonų kalba reiškiantis ne ką kita, o L. van Beethoveno minėtosios simfonijos Takasaki chorą.
Dažniausiai „Takasaki Daiku Gasshodan“ prieš nuskambant Devintajai simfonijai arba po jos dainuoja tradicines japonų dainas, palydimas japoniškų šokių. Vilniaus kongresų rūmuose taip pat buvo atliktos dvi tolimosios Saulės šalies liaudies dainos - Osamu Shimizu aranžuota Hokaido regiono daina „Soran Bushi“ bei kompozitoriaus Kosaku Yamada’os „Sakura“, kurią chorui aranžavo Akihiko Takashima. Choro atliekamą „Sakurą“ lydėjo tradicinis japonų moters, vilkinčios kimono, šokis.
Europietiškąją kultūrą leido pajausti žmonijos himnu tapusi L. van Beethoveno Devintosios simfonijos d-moll. Tad koncertas Vilniaus kongresų rūmuose tapo savotišku tiltu tarp dviejų kultūrų – tolimosios Saulės šalies ir „senutės“ Europos. Lietuvai renginyje atstovaus solistai Sigutė Stonytė, Ieva Prudnikovaitė, Algirdas Janutas, Liudas Norvaišas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Gintaro Rinkevičiaus.


2006-06-03"Lietuvos draudimo" akcijoje "Saugi vasara" dalyvavo 10 tūkst. moksleivių
Baigėsi dvi savaites trukusi "Lietuvos draudimo" vaikų saugumo keliuose akcija "Saugi vasara", kurios metu į klausimus apie kelių eismo taisykles atsakę moksleiviai galėjo laimėti koncertą savo mokyklai. Savo žinias išbandė ir pagilino apie 10 tūkst. moksleivių. Gegužės viduryje prasidėjusios akcijos metu moksleiviai turėjo atsakyti į internete pateiktus 20 klausimų saugaus eismo tema. Tinklalapyje jie galėjo ir sužinoti naudingų patarimų, kaip elgtis kelyje bei prisiminti ar išmokti pagrindines kelių eismo taisykles. Aktyviausiai dalyvavo ir teisingiausiai į konkurso klausimus atsakė Šilalės rajono Obelyno, Zarasų rajono Avilių ir Tauragės rajono Baltrušaičio pagrindinių mokyklų moksleiviai. Jų mokyklose birželio 7–9 dienomis koncertuos populiari muzikos grupė "Mokinukės".
"Saugia vasara" norėta paskatinti moksleivius prisiminti kelių eismo taisykles prieš prasidedant vasaros atostogoms – kad šios būtų smagaus ir turiningo poilsio laikas. "Lietuvos draudimo" vaikų saugumo keliuose programą "Už saugius vaikus" rudenį pratęs tradicinė akcija "Apsaugok mane", kurią bendrovė rengia drauge su savivaldybėmis ir Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba.


2006-06-02Kaune atidarytas cirko istorijos muziejus
Kaune atidarytas antras Rytų Europoje cirko istorijos muziejus, kurio ekspozicijoje – keli tūkstančiai eksponatų. Muziejuje gausu laiškų, nuotraukų, plakatų, cirko įrangos, albumų iš Lietuvos cirko istorijos. Eksponatus sukaupė žinomas cirko artistas Jonas Ramanauskas, nuo 10 metų amžiaus pradėjęs savo karjerą pirmajame lietuviškame cirke „Aušra“. Praėjus 10 metų po J. Ramanausko mirties, jo žmonai pavyko įgyvendinti vyro svajonę – įkurti Cirko istorijos muziejų.
Muziejaus atidarymo ceremonijoje J. Ramanauskienę įspūdingai pasveikino jos sesuo Marija Jautakienė, atvykusi su sakralinės muzikos ansambliu, kitos sesers, Vladislovos, sūnus Petras Variakojis, suteikęs galimybę cirko veteranams ir renginio svečiams čia pat, salėje, pasigrožėti „Baltijos“ cirko akrobatės pasirodymu. P. Variakojis, tęsdamas šeimos tradiciją, tapo žinomu cirko artistu ir dabar vadovauja lietuviškajam „Baltijos“ cirkui.
Unikalaus muziejaus atidarymą pagerbė Lietuvos Vyriausybės, finansavusios šio muziejaus įrengimą, Olimpinio komiteto, miesto Savivaldybės atstovai.


2006-06-02Tarptautinę vaikų gynimo dieną Vilniaus kongresų rūmuose rimtosios muzikos koncertas „Vasaros žingsniai: žvaigždės ir žvaigždutės”
Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną - birželio 1-ąją, Vilniaus kongresų rūmuose viešoji įstaiga "Meno erdvė" organizavo rimtosios muzikos koncertą "Vasaros žingsniai: Žvaigždės ir žvaigždutės". Renginys išskirtinis tuo, kad jame koncertavo vaikų chorai, vokalistai, stygininkai, pučiamieji bei kiti gabiausi jaunieji atlikėjai kartu su Lietuvos scenos žvaigždėmis, garsiais rimtosios muzikos atlikėjais. Scenoje pasirodė per 100 atlikėjų. Koncerte dalyvavo: maestro Virgilijus Noreika, Lietuvos džiazo žvaigždės – L. Šinkarenkos džiazo grupė, saksofonistas Petras Vyšniauskas, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, varinių pučiamųjų kvintetas, akordeonistų kvintetas, kamerinis ansamblis „Intermezzo“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro choras „Kivi“, vokalinis ansamblis „Šypsena“, M. Rostropovičiaus fondo remiami vaikai bei kiti atlikėjai. Per ilgąją pertrauką Kongresų rūmų fojė vaikai demonstravo madas, veikė meno darbų parodos, taip pat pasirodė tie atlikėjai, kurie didžiajai scenai kol kas silpnoki, bet labai veržlūs, gabūs ir stengiasi kitąmet ten patekti.
Tikimasi, kad ateityje šis renginys taps tradiciniu festivaliu ir visiems vaikams taps metų kūrybos tikslu - svajonių scena, kurioje jie galės pasirodyti su profesionaliais atlikėjais.


2006-06-01Vilniuje mokiniai formavo didžiausią šalyje gyvą tinklą
Gegužės 30 d. siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į interneto saugumo problemas, sostinės Europos aikštėje mokiniai iš 5 sostinės mokyklų suformavo gyvą tinklą, kurį vainikavo į padangę paleisti įvairiaspalviai balionai. Sustoję ratais ir susikabinę rankomis, mokiniai stovėjo 37 sekundes – tiek, kiek metų yra internetui. Prieš šį renginį įvyko ir vieša pamoka – diskusija, kurios metu interneto saugumo tema diskutavo mokiniai bei studentai. Saugiam internetui skirtas gyvasis tinklas, kuriame dalyvavo daugiau 100 mokinių, pretenduoja tapti rekordiniu – jau artimiausiu metu tai spręs agentūra "Factum". Prieš renginį įvykusią viešą interneto saugumo pamoką – diskusiją "Ar dėl pavojų internete reikia drausti jame naršyti?" vedė keturi Vilniaus universiteto Debatų klubo nariai, o joje dalyvavo – apie 100 sostinės mokinių. Pamokos metu dalyviai pasidalino į dvi grupes – poziciją ir propoziciją. Pozicija atstovavo nuomonei, kad internete yra daug pavojų, todėl reikėtų riboti ar net drausti mokiniams juo naudotis. Propozicija argumentavo, kad nors internete ir yra daug pavojų, tačiau suteikiant žinių apie saugesnį interneto naudojimą, galima jų išvengti.
Tyrimų bendrovės "TNS Gallup" šių metų balandžio mėnesį atliktos apklausos duomenimis, poreikį šviesti ir mokyti vaikus, kaip saugiau naudotis internetu, jaučia net 95 proc. vaikų turinčių šalies gyventojų. Net 4 balais iš 5 tėvai įvertino poreikį gauti įvairią informaciją apie saugų interneto naudojimą, o ypač – apsaugoti vaikus nuo galimų interneto grėsmių.
Šie renginiai – Europos Komisijos (EK) programos "Saugesnis internetas" dalis, kurią Lietuvoje įgyvendina "Bitė Lietuva" kartu su Švietimo ir mokslo ministerija bei Socialinių ir psichologinių paslaugų centru. Vieši renginiai saugesnio interneto tema Lietuvoje šiemet vyksta jau antrą kartą. Vasario 7 dieną pirmą kartą Lietuvoje minint tarptautinę Saugesnio interneto dieną, sostinėje įvyko vieša interneto saugumo pamoka, kurią tėvams ir mokytojams vedė mokiniai.
Įgyvendinant "Saugesnio interneto" programą, 2005 metų rugpjūtį startavo pirmasis šalyje švietėjiškas portalas www.draugiskasinternetas.lt, kuriame galima pranešti apie pastebėtą žalingą ar nelegalią informaciją internete. Ši svetainė taip pat pateikia praktinių saugaus naršymo internete patarimų, nemokamų interneto turinio filtravimo bei programų nuorodų, skirtų kovai su el. pašto šiukšlėmis. Šių metų gegužės tyrimo duomenimis, šį portalą žino daugiau kaip ketvirtadalis (28 proc.) šalies gyventojų.


2006-06-01Populiariame meno festivalyje Vokietijoje – nauji lietuvių pasirodymai
Lietuva tęsia savo prisistatymą šiuolaikinio meno festivalyje Vokietijoje - gegužės 30 dieną, Miunsteryje buvo pristatyta Antano Sutkaus fotografijos darbų paroda. Prestižiniame Miunsterio miesto muziejuje A.Sutkaus darbų paroda lankytojams bus atvira visą vasarą – ji veiks iki pat rugsėjo pradžios. Gegužės 31-ąją Miunsterio bibliotekoje vokiečių skaitytojai galėjo susipažinti su Jurgos Ivanauskaitės knyga „Placebo“, o birželio 6 dieną šiame mieste savo kūrybą skaitys rašytojas Eugenijus Ališanka. Miunsteryje šią savaitę savo kūrybą pristatys profesorius Osvaldas Balakauskas bei Lietuvos muzikos akademijos studentai. Tai - dalis Baltijos šalių, Lenkijos ir Miunsterio aukštųjų muzikos mokyklų mainų programos. Kartu su koncertais vyks susitikimai, diskusijos su akademine visuomene.
Gegužės 30-ąją Bielefeldo mieste buvo atidaryta šešių Šiaulių menininkų darbų paroda „Jungtys“. Bielefeldo galerijoje „BBK Gallerie“ lankytojai išvydo Voldemaro Barakausko, Ričardo Garbačiausko, Simonos Petrauskaitės, Sigito Prancuičio tapybos, Vaidoto Janulio grafikos, Albino Kavaliausko taikomosios dailės darbus.
Birželio mėnesį į Dortmundo miestą persikels pažintis su lietuvių literatūra: čia literatūrinėse diskusijoje dalyvaus ir kūrybą pristatys E. Ališanka. Birželio 25 dieną Bielefelde šokio teatras „Aura“ pristatys spektaklį „Extremum mobile“.
Pasirodymus Vokietijoje jau baigė Kauno valstybinis dramos teatras, kuris praeitą savaitę Dortmunde net kelis kartus rodė spektaklį, sukurtą pagal vieno žymiausių 20-tojo amžiaus vokiečių dramaturgo Tankredo Dorsto pjesę „Merlinas, arba Nusiaubta šalis“.
Festivalis „Scene: in NRW“ oficialiai baigsis birželio mėnesį, nors atskiri Lietuvos kultūrą pristatantys renginiai vyks iki pat lapkričio.
Lietuva Vokietijoje populiariame festivalyje „Scena Šiaurės Reino Vestfalijoje“ („Scene: in NRW“) šiemet dalyvauja viešnios teisėmis kartu su Latvija ir Estija. Lietuva savo prisistatymą festivalyje pradėjo dar balandžio pabaigoje. Beveik tris mėnesius vyksiančiame festivalyje bus galima aplankyti apie 40 Lietuvą ir jos šiuolaikinį meną pristatančių renginių, iš viso jame dalyvauja per 100 mūsų šalies menininkų. Organizatorių teigimu, šis festivalis susilaukia iki 18 mln. lankytojų.