Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
3.238.113.236
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


  ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

   Partneriai  ir  rėmėjai   

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BALTIJOS VERSLO VYSTYMO AGENTŪRA"

UAB "Baltijos verslo vystymo agentūra" yra privataus lietuviško kapitalo įmonė, įsteigta 1999 metais. Jos vardas žinomas verslininkams ir kompanijoms Lietuvoje bei užsienyje.
Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:
a) verslo ir marketingo konsultacijos;
b) ryšiai su visuomene (viešieji ryšiai);
c) žiniasklaidos monitoringas ir analizė;
d) įsiskolinimų ir kreditų administravimas;
e) naujosios technologijos.

Agentūra turi kelis atskirus veiklos skyrius, kuriuose dirba savo srities profesionalai. Informaciniame analitiniame skyriuje atliekamas žiniasklaidos monitoringas, analizuojama klientams aktuali informacija ekonomikos, politikos klausimais, sudaromos šiandieninės situacijos apžvalgos. Klientas nuolat gauna reikalingą informaciją, aktualias žinias ir jų analizę - kokią įtaką turės viena ar kita naujiena jų veiklai.
2000 metais prie UAB "Baltijos verslo vystymo agentūra" įkurtas "Skolų administravimo biuras". Patekus į nemalonią situaciją, biuras tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims padeda išspręsti konfliktus su skolininkais. Susigrąžinti prarastus pinigus klientams padeda profesionalai, išmanantys savo veiklos sritį ir veikiantys pagal oficialiai galiojančius įstatymus.
2001 metais agentūros veiklą papildė dar vienas skyrius, nedidelė agentūra prie bendrovės - viešųjų ryšių agentūra "Media Baltijos verslas". Šios "agentūros agentūroje" užduotis - gerinti pozityvų kompanijų įvaizdį žiniasklaidoje ir visuomenėje, numatyti įmonei naudingos informacijos skleidimo būdus ir perspektyvas. VRA "Media Baltijos verslas" klientais jau tapo ir privačios, ir valstybinės įmonės. Kompanija neskelbia savo klientų sąrašo, nes mano, kad tai yra konfidenciali informacija. Anot kompanijos vadovo, didžiausias komplimentas, įvertinantis gerą viešųjų ryšių skyriaus darbą - konkurentų išpuoliai spaudoje, išreikšti užsakomosiomis publikacijomis. Jie tik patvirtina, kad pasirinktas verslas eina teisingu keliu, yra vertinama kaip stiprus konkurentas ir tinkamai atstovauja savo klientų interesams.
2002 metais pradėjo veiklą Klaipėdos biuras. Tai suteikė galimybę efektyviau įgyvendinti projektus Klaipėdos mieste bei pajūrio regione.
Kompanijos vadovo įsitikinimu, verslo sėkmės formulė susideda iš dviejų svarbiausių faktorių. Pirmiausia - kompanijos vadovui svarbu suburti gerą, profesionalų kolektyvą. Ne pavienius specialistus, kurie dirba tik savo srityje ir neišmano šalutinių dalykų, o komandą, kurios akiratis platus, žinios gilios ir įvairiapusės. Bendro tikslo siekimas, veiklumas ir sąžiningumas - trys svarbiausi dalykai, kurių jis reikalauja iš savo darbuotojų.
Antrasis faktorius, lemiantis verslo sėkmę - patikimi partneriai. Tokie, kuriais galima pasitikėti, o jų reikalavimai kompanijai atitinka jos pajėgumus ir kvalifikaciją.
UAB "Baltijos verslo vystymo agentūra" svarbu, kad partneriai žinotų ankstesnius jų darbus ir turėtų kuo daugiau informacijos apie kompaniją. Prieš pasirašant sandorių ar bendros veiklos sutartį, kompanija visada informuoja klientą ar pateikia jam visapusišką informaciją, net ir negatyvią, apie agentūrą ir ką ji yra nuveikusi, kaip ir kokiu būdu buvo sprendžiamos problemos.
Bendrovei priklausomų grupės kompanijų darbuotojai - savo srities specialistai, profesionalai. Išsilavinimą turintys teisininkai, žurnalistai, politologai, sociologai, analitikai. Bendrovių kolektyvai dirba naudodami pačias šiuolaikiškiausias priemones, naujus darbo metodus ir šiuolaikines technologijas.
2001 metais UAB "Baltijos verslo vystymo agentūra" tapo "Lietuvos verslo darbdavių konfederacija" nariu. Bendrovė dalyvauja įvairiuose rengiamuose konfederacijos projektuose, kuruoja prekybos su NVS šalimis grupės veiklą.
Bendrovės veikla plačiai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jai būdinga aukšta verslo etika, dalykinis supratimas bei nuoširdumas. Detali agentūros ir jos padalinių veikla pateikta tinklapyje www.bvva.lt

MOKSLINĖ ELEKTRONINĖ BIBLIOTEKA ELIBRARY.RU

Ribotos atsakomybės bendrija "Mokslinė elektroninė biblioteka" buvo įkurta administruoti ir palaikyti leketroninės bibliotekos eLibrary.ru veiklą.
Pagrindinis RAB "Mokslinė elektroninė biblioteka" tikslas - mokslininkų, inžinierių, vadybininkų, gydytojų, dėstytojų, studentų – aprūpinimas elektroniniais informaciniais resursais, siekiant mobilizuoti nacionalinį intelektualinį potencialą, sukurti palankią informacinę erdvę, pereinant prie šalies inovatyvaus vystymosi kelio ir didinant mokslo ir gamybos konkurencingumą.
Įgyvendinant Mokslinės elektroninės bibliotekos projektą, sprendžiamos ir kitos aktualios, su mokslo informaciniu aprūpinimu susijusios, problemos – tai mokslinės informacijos prienamumas, šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas mokslo ir švietimo srityse, elektroninių resursų vystymasis, “protų nutekėjimas” ir pan.
Siekiant įgyvendinti programą, vykdomi šie uždaviniai:
•  valdžios struktūrų, verslo ir visuomenės skatinimas susidomėti informacinio aprūpinimo problema;
•  rekomendacijų valdžiai, verslui ir visuomenei parengimas;
•  proceso dalyvių veiklos koordinavimas.
Programos "Nacionaliniai moksliniai elektroniniai informaciniai resursai (Nacionalinė mokslinė elektroninė biblioteka)" koncepcija
Informacija apie projektą
Bibliotekos resursai ir ištekliai
Resursų apskaitos statistika

RUSIJOS GAMTOS MOKSLŲ AKADEMIJA

Pradėjus skaičiuoti antrąjį veiklos dešimtmetį, Rusijos gamtos mokslų akademija (RGMA) vis dar yra savarankiškai besiorganizuojančio mokslinio judėjimo priešakyje. Rusijos gamtos mokslų akademija yra pats stambiausias, autoritetingiausias ir geriausiai atstovaujantis mokslininkų, kultūros ir meno veikėjų, verslininkų ir Rusijos politikų susivienijimas.
Akademija kupinu optimizmo žvilgsniu žiūri į ateitį ir tikisi, kad Rusijos politinis ir visuomeninis klimatas, formuojamas ne be jos pagalbos, leis dinamiškai ir konstruktyviai vystytis trečiajame tūkstantmetyje.
Akademijoje yra apie 4000 narių. Tarp jų net 18 Nobelio premijos laureatų, 124 RMA nariai, 30 RMMA narių, po 10 ROA ir RChMA narių, kas liudija apie glaudžius ir vaisingus ryšius su valstybiniais moksliniais centrais.
Nuo įkūrimo Akademijos narių ir jos padalinių skaičius gerokai padidėjo. Pirmaisiais metais (1990-1992 m.) RGMA sudarė 10 sekcijų ir regioninių padalinių, o bendras narių skaičius neviršijo 1000.
Šiuo metu akademiją sudaro 24 centrinės sekcijos, daugiau nei 100 regioninių ir tematinių padalinių, mokslinių centrų, sujungtų į 8 blokus, dirbančius pagal atitinkamas mokslines kryptis.
Rusijos gamtos mokslų akademija (RGMA) yra Rusijos visuomeninė meninė mokslinė organizacija, jungianti visų sričių mokslininkus - gamtos mokslų, imlių mokslui technologijų kūrimo ir humanitarinių mokslų, kurie siekia meninės saviraiškos užtikrinimo, švietimo vystymo, teorinių ir taikomųjų mokslų tyrimų plėtros, Rusijos pilietinės bendruomenės formavimo. Rusijos gamtos mokslų akademijos veikia pagal priimtus Įstatus ir Rusijos Federacijos įstatymus. Akademija yra juridinis asmuo ir pagal nustatytą tvarką vykdo mokslinę, ūkinę ir ekonominę veiklą. Akademiją sudaro sekcijos, padaliniai, moksliniai centrai, asociacijos ir institutai.
Pagal Federalinį įstatymą "Dėl mokslo ir valstybinės mokslinės-techninės politikos", Akademija yra akredituota Gamybos, mokslo ir technologijos ministerijoje kaip valstybinė mokslinė institucija. 1995 m. sausio 17 d. Akademija akredituota Jungtinių Tautų Organizacijoje. 2002 m. liepos mėn. gautas nevyriausybinės organizacijos statusas prie JTO - NGO (Non-governmental organization) in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations.
Pagrindiniai Akademijos veiklos principai yra demokratiškumas, savarankiškumas ir nepriklausomybė.
Akademijos užduotys:
1. Mokslo, švietimo ir kultūros, kaip svarbiausių nacionalinio saugumo ir darnaus vystymosi faktorių, vystymas.
2. Dalyvavimas rengiant federalines programas dėl žmogaus ir visuomenės saugumo užtikrinimo, įskaitant ir ekologijos, globalinių ir lokalinių konfliktų sumažinimo, informacinio saugumo ir teisinio Rusijos piliečių gynimo problemas. Ypatingas dėmesys skiriamas rengiant darnaus Rusijos ir jos regionų vystymosi strategiją.
3. Humanizmo bei intelektualumo idėjų populiarinimas visuomenėje, siekiant tobulinti auklėjimo ir švietimo sistemas ir užtikrinant tolesnį Rusijos nacionalinių kultūrų tautų bendradarbiavimą.
4. Aktyvi idėjų apie naujos noosferos vertybių sistemos, kuri dabartyje ir ateityje užtikrins bekrizinį Rusijos ir viso pasaulio civilizacijos vystymąsi, formavimą plėtra.
5. Nepriklausomos visuomeninės ekspertizės atlikimas dėl stambių mokslinių ir ūkinių projektų, mokslinių tiriamųjų programų ir mokslinių atradimų. Akademijos nariai yra įtakingiausių mokslinių tiriamųjų organizacijų, universitetų daktarai ir profesoriai, mokslinių atradimų autoriai ir mokslinių krypčių, apimančių daugelį gamtos ir humanitarinių mokslo sričių, visas meno sritis, švietimo sferas ir socialinę visuomeninę veiklą, pradininkai.
Akademijos nariais yra ir Nobelio, Lenino ir Valstybinės premijų laureatai, nusipelnę TSRS ir Rusijos Federacijos mokslo ir technikos, kultūros veikėjai, kitų garbingų apdovanojimų laureatai. Akademijos narių tarpe yra ir užsienio šalių atstovų iš 47 pasaulio valstybių.
Siekiant palaikyti perspektyvų jaunimą, 2001 m. Akademija nustatė naują narystės formą - RGMA adjunktai. Jais gali tapti aspirantai ir jauni mokslininkai, sėkmingai atliekantys teorinių ir taikomųjų mokslų tyrimus.
Akademija strukūtriškai susiformavo, išplėtojo regioninių padalinių tinklą, nustatė aštuonias svarbiausias (raktines) mokslinių tyrimų ir meninių darbų kryptis:
- gamtos mokslai;
- techniniai mokslai;
- socialiniai-geopolitiniai;
- darnus visuomenės vystymasis;
- socialiniai-ekonominiai ir teisės problemos;
- biologija, medicina ir ekologija;
- humanitariniai mokslai, Å¡vietimas, menas;
- mokslinės regionų problemos.
Šiuo metu tęsiasi Akademijos padalinių vystymasis, įskaitant mobilias multidisciplinines struktūras - mažuosius institutus, mokslinius centrus ir regioninius padalinius, dirbančius sprendžiant aktualias mokslines ir praktines užduotis.
Šiandien Rusijos gamtos mokslų akademija yra viena iš autoritetingiausių mokslininkų organizacijų. Ji apibūdinama kaip nuolat auganti ir besiplečianti visoje šalies teritorijoje. Ši visuomeninė organizacija išsaugo ir plėtoja geriausias Rusijos mokslinės ir meninės inteligentijos tradicijas.

NACIONALINIS KOMITETAS "RUSIJOS INTELEKTUALINIAI RESURSAI"
Nacionalinis komitetas "Rusijos intelektualiniai resursai" - tai Rusijos visuomeninė organizacija, kurios tikslas - mobilizuoti intelektualinį potencialą ir sukurti šalyje žinių visuomenę, kaip aukščiausią XXI amžiaus pasaulio vystymosi standartą.
Siekdamas pasiekti užsibrėžtą tikslą, Komitetas palaiko iniciatyvas ir įgyvendina savas programas mokslo, švietimo, kultūros ir dvasinio asmenybės ir visuomenės tobulėjimo srityse. Plačiau...